birth iconErkenning bij geboorte of later

Beschrijving

Door erkenning krijgt het kind een wettelijke vader. Een man kan een kind erkennen als:

 • hij niet getrouwd is met de moeder van het kind.
 • hij geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind.

Een man kan ook het kind erkennen van een vrouw, terwijl hij met een andere man of vrouw getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft.

Je kunt het kind op verschillende momenten erkennen:

 • voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)
 • bij de geboorteaangifte
 • op een later moment na de geboorte

Je hoeft niet de biologische vader van het kind te zijn.

Als het kind jonger dan 12 jaar is, heb je schriftelijke toestemming van de moeder nodig. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar dan heb je schriftelijke toestemming nodig van moeder en kind. Als het kind ouder dan 16 jaar is, dan heb je alleen toestemming van het kind zelf nodig.

Per 1 januari 2023 krijgen ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij het erkennen van hun kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder.

Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Voor kinderen die erkend zijn voor 1 januari 2023 verandert er niets door de wetswijziging.

Zij vallen nog onder de oude wetgeving. Dat betekent dat ouders het gezamenlijk gezag alsnog apart moeten regelen.

Wil je dat het kind dezelfde achternaam krijgt als de vader? Kijk dan voor meer informatie bij Naamkeuze bij erkenning.

Aanvragen

Je kunt erkenning regelen op het gemeentehuis. Je maakt hiervoor een afspraak.

Wat heb je nodig om erkenning te regelen

 • een geldig identiteitsbewijs van de vader en de moeder
 • een geldig identiteitsbewijs als het te erkennen kind een identiteitskaart heeft
 • de schriftelijke toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar
 • de schriftelijke toestemming van het kind zelf als het kind 12 jaar of ouder is

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden bij het erkennen van een kind zijn:

 • De vader is 16 jaar of ouder.
 • De vader is geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al twee ouders.
 • De erkenner moet toestemming van de kantonrechter hebben als hij onder curatele staat.

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Een afschrift van een erkenningsakte kost € 15,70 (tarief 2023)

Bijzonderheden

Heb je een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Vanaf 1 april 2014 hoef je het kind niet meer te erkennen. De geregistreerde mannelijke partner is wettelijk de vader van het kind.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via