Publiekshal

Erkenning bij geboorte of later

Beschrijving

Door erkenning krijgt het kind een wettelijke vader. Een man kan een kind erkennen als:

 • hij niet getrouwd is met de moeder van het kind.
 • hij geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind.

Een man kan ook het kind erkennen van een vrouw, terwijl hij met een andere man of vrouw getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft.

U kunt het kind op verschillende momenten erkennen:

 • voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)
 • bij de geboorteaangifte
 • op een later moment na de geboorte

U hoeft niet de biologische vader van het kind te zijn.

Als het kind jonger dan 12 jaar is, heeft u schriftelijke toestemming van de moeder nodig. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van moeder en kind. Als het kind ouder dan 16 jaar is, dan heeft u alleen toestemming van het kind zelf nodig.

Als u een kind heeft erkend, betekent dat niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft. U kunt ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Wilt u dat uw kind dezelfde achternaam krijgt als de vader? Kijk dan voor meer informatie bij Naamkeuze bij erkenning.

Aanvragen

U kunt erkenning regelen op het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak.

Wat heeft u nodig om erkenning te regelen

 • een geldig identiteitsbewijs van de vader en de moeder
 • een geldig identiteitsbewijs als het te erkennen kind een identiteitskaart heeft
 • de schriftelijke toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar
 • de schriftelijke toestemming van het kind zelf als het kind 12 jaar of ouder is

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden bij het erkennen van een kind zijn:

 • De vader is 16 jaar of ouder.
 • De vader is geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al twee ouders.
 • De erkenner moet toestemming van de kantonrechter hebben als hij onder curatele staat.

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Een afschrift van een erkenningsakte kost € 14,30 (tarief 2022)

Bijzonderheden

Heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind? Vanaf 1 april 2014 hoeft u uw kind niet meer te erkennen. De geregistreerde mannelijke partner is wettelijk de vader van het kind.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via