default iconErfcoach

In het buitengebied spelen vaak veel zaken tegelijkertijd. Heeft u vragen of zorgen over de toekomst van uw erf of bedrijf? Of ziet u juist kansen voor de toekomst? Erfcoaches Babke Roeterdink of Niek Oude Scholten gaan graag met u in gesprek. Als agrariër of andere erfeigenaar in de gemeente Raalte kunt u een beroep op ze doen.

In gesprek met een erfcoach

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij een van de erfcoaches terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken. Op de website Digitale Erfcoach is alle informatie per thema op een rij gezet. 

Nadenken over de toekomst

De erfcoaches helpen agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Erfcoach Babke Roeterdink: “Het valt niet mee om ideeën voor uw erf te realiseren of veranderingen in uw bedrijf tot stand te brengen. Samen met u kijken we naar wat nodig is en welke kansen er zijn. Ik ben ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kan u verwijzen naar het juiste loket.”

Zet de eerste stap en neem contact op!

Wilt u graag met de erfcoach spreken over de toekomst van uw bedrijf of erf? Zet dan nu de eerste stap en bel of mail een erfcoach:

Naast en in samenwerking met de erfcoaches is Monique van Schagen als contactpersoon buitengebied in de gemeente Raalte actief.

Digitale erfcoach

Wilt u liever eerst zelf online informatie inwinnen? Kijk dan op de website Digitale Erfcoach. U vindt hier informatie over:

 • Asbest
 • Bedrijfsbeëindiging
 • Doorontwikkeling
 • Energie
 • Financiën
 • Landelijk gebied
 • Nieuwe functies
 • Sloop
 • Zorgen

Initiatief van provincie Overijssel

Provincie Overijssel maakt de inzet van erfcoaches in Overijssel mogelijk. In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn vier erfcoaches actief. Zij zetten het netwerk en de mogelijkheden van de drie gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de KrachtvanSalland.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via