Erfcoach

In het buitengebied van de gemeente Raalte is erfcoach Babke Roeterdink van provincie Overijssel actief. Zij is Jantine Haverkamp als erfcoach opgevolgd. De erfcoach bevordert dat het prettig Babke Roeterdinkwonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op haar doen.

Babke Roeterdink helpt agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied na te denken over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen voor de toekomst, maar waar begint u en bij welk ‘loket’ moet u zijn?

In gesprek met de erfcoach

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de erfcoach terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken.

Nadenken over de toekomst

De erfcoach helpt agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Erfcoach Babke Roeterdink: “Het valt niet mee om ideeën voor uw erf te realiseren of veranderingen in uw bedrijf tot stand te brengen. Samen met u kijken we naar wat nodig is en welke kansen er zijn. Ik ben ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kan u verwijzen naar het juiste loket.”

Zet de eerste stap en neem contact op!

Wilt u graag met de erfcoach spreken over de toekomst van uw bedrijf of erf? Zet dan nu de eerste stap en bel of mail met Babke Roeterdink, tel. 06-134 889 67 of babke@dekrachtvansalland.nl voor erven in de gemeente Raalte. Naast en in samenwerking met de erfcoaches is Monique van Schagen als contactpersoon buitengebied in de gemeente Raalte actief.

Initiatief van provincie Overijssel

Provincie Overijssel maakt de inzet van erfcoaches in Overijssel mogelijk. In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn drie erfcoaches actief. Zij zetten het netwerk en de mogelijkheden van de drie gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de KrachtvanSalland.