Erfcoach

Yvonne in 't Veld en Niek Oude Scholten zijn onafhankelijke erfcoaches in de gemeente Raalte. Zij ondersteunen erfeigenaren met vragen, problemen of ideeën met het oog op de toekomst van het erf, het bedrijf en de combinatie werk/privéleven. Hoe klein of groot die vraag of wens ook is. De erfcoaches zijn volledig onafhankelijke en neutrale gesprekspartners, zonder agenda of opdracht. Eventueel kunnen zij je ook doorverwijzen naar andere partijen bij thema’s rondom bijvoorbeeld agrarisch ondernemen, veiligheid of sociale knelpunten. De gesprekken zijn gratis.

In gesprek met een erfcoach

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij een van de erfcoaches terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vragen. Op de website Digitale Erfcoachexterne-link-icoon is alle informatie per thema op een rij gezet. 

Nadenken over de toekomst

De erfcoaches helpen agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Erfcoach Niek Oude Scholten: “Het valt niet mee om ideeën voor jouw erf te realiseren of veranderingen in jouw bedrijf tot stand te brengen. Samen met jou kijken we naar wat nodig is en welke kansen er zijn. Ik ben ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kan je verwijzen naar het juiste loket.”

  Een duidelijke nee, maakt ruimte!

  Een ‘nee’ krijgen als je op ‘ja’ hebt gerekend kan hard aankomen. Zoals het niet kunnen uitbreiden doordat de vergunning of de financiering niet rondkomt. De afgelopen tijd spreken wij, als erfcoaches, ook boeren die niet in aanmerking komen voor die ‘woest’ aantrekkelijke opkoopregeling. Stoppen was al aanvaard en had in het hoofd een plek gekregen. De toekomst wordt opeens weer onduidelijk. Het malen begint opnieuw en je weet niet meer wat te doen.

  Als erfcoach is het dan vooral luisteren: luisteren naar het verhaal van de boerderij, de boer(in) en het gezin. Wat speelt er? Wat zijn de drijfveren van de ondernemer(s)? Het niet doorgaan van het eerste plan maakt dat er nog eens nagedacht wordt over andere mogelijkheden, wensen en verlangens. Veelal blijkt dat er meer keuzes zijn. De een stopt met Rood voor Rood, een ander zet personeel in, een volgende lost de hypotheek af om door te gaan met een kleiner bedrijf en weer een ander krijgt rust door de stip aan de horizon te zetten waar hij of zij de komende jaren naar toe kan werken. Als erfcoach hebben we maar één belang en dat is te zorgen dat jij als ondernemer de keuze maakt die bij jou past. Soms is een ‘nee’ nodig om ruimte te krijgen voor de echte oplossing.

  Gesprekken met een erfcoach zijn vertrouwelijk en kosteloos. Benieuwd wat de erfcoaches voor jou kunnen betekenen?

  Zet de eerste stap en neem contact op!

  Wil je graag met de erfcoach spreken over de toekomst van jouw bedrijf of erf? Zet dan nu de eerste stap en bel of mail een erfcoach: