Erfcoach

Jantine HaverkampIn het buitengebied van de gemeente Raalte is erfcoach Jantine Haverkamp van provincie Overijssel actief. De erfcoach bevordert dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op haar doen.

Jantine Haverkamp helpt agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied na te denken over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen voor de toekomst, maar waar begint u en bij welk ‘loket’ moet u zijn?

In gesprek met de erfcoach

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de erfcoach terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken.

Nadenken over de toekomst

De erfcoach helpt agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Erfcoach Jantine Haverkamp: “Het valt niet mee om ideeën voor uw erf te realiseren of veranderingen in uw bedrijf tot stand te brengen. Samen met u kijken we naar wat nodig is en welke kansen er zijn. Ik ben ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kan u verwijzen naar het juiste loket.”

Zet de eerste stap en neem contact op!

Wilt u graag met de erfcoach spreken over de toekomst van uw bedrijf of erf? Zet dan nu de eerste stap en bel of mail met Jantine Haverkamp, tel. 06-148 880 93 of jantine@dekrachtvansalland.nl voor erven in de gemeente Raalte. Daarnaast werkt ook Jan Olaf Tjabringa als erfcoach in Salland en blijft Monique van Schagen nog steeds bereikbaar als contactpersoon buitengebied in de gemeente Raalte.

Initiatief van provincie Overijssel

Provincie Overijssel stelt tot eind 2020 twee miljoen beschikbaar voor de inzet van erfcoaches in Overijssel. In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn drie erfcoaches actief. Zij zetten het netwerk en de mogelijkheden van de drie gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen.

Meer informatie vindt u op www.dekrachtvansalland.nl/erfcoaches