Energiek Westdorp

Verkenning naar aardgasvrij Westdorp

Onlangs zijn we gestart met een verkenning naar aardgasvrij wonen in de wijk Westdorp.

Waarom deze verkenning?

In het klimaatakkoord spreken we af dat we in Nederland vanaf 2050 geen gebruik meer maken van aardgas. Iedere gemeente is verplicht om voor 2021 te weten welke wijk wanneer wordt verduurzaamd. We gaan daarom op zoek naar een andere vorm van energie voor het koken, douchen en verwarmen van de huizen in onze gemeente en nu in het bijzonder in de wijk Westdorp. Dit doen we als gemeente samen met de provincie Overijssel, netbeheerder Enexis en woningcorporatie SallandWonen.

De komende tijd zoeken we antwoorden

U heeft net als ons veel vragen. Wat is het alternatief voor aardgas? Wat kost dat? Wat doet het met de waarde van uw huis? En biedt dit ook kansen voor andere zaken in uw wijk, zoals het afkoppelen van hemelwater en aanpak van de openbare ruimte. We selecteren nu een bureau dat het onderzoek naar de mogelijkheden om de wijk Westdorp aardgasvrij te maken uit voert. Dit onderzoek maakt duidelijk of er alternatieve energiebronnen zijn, welke dit zijn en wat er zou moeten gebeuren om onze huizen hiermee te verwarmen.

Samen onderzoeken we de alternatieven

Wanneer de resultaten van het onderzoek er zijn maken we samen een afweging: welke weg kunnen en willen we inslaan? We zijn dan ook blij dat veel bewoners zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep. Zij denken mee zodat we samen de juiste keus kunnen maken.

We ontmoeten u graag

Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Wij horen graag van u! Dan horen we graag van u. We zijn telefonisch bereikbaar via 0572 34 7799 of stuur een e-mail naar info@raalte.nl onder vermelding van Westdorp.