Eerste inloopbijeenkomst herinrichting Zwolseweg en Dorpsstraat in Heino

16 februari 2023
Algemeen

De Zwolseweg en Dorpsstraat in Heino krijgen een flinke opknapbeurt. Dat is hard nodig, want beide straten zijn aan onderhoud toe. Opgaven op het gebied van verkeer, wegen, groen en klimaatadaptatie worden in één keer aangepakt. De gemeente werkt stap voor stap aan een concreet plan. Benieuwd naar de eerste resultaten? Kom langs op 8 maart en praat mee!

Wethouder Ben Nijboer: “We komen graag samen tot één toekomstbestendig plan voor beide straten. Tijdens deze eerste inloopbijeenkomst presenteren we de stappen die tot nu toe – samen met de klankbordgroep - zijn gezet. We zijn benieuwd naar de reacties van het dorp. Omwonenden en andere belangstellenden zijn tussen 19.00 en 21.00 uur welkom bij Bij Ne9en.”

Waar staan we nu?

Om in kaart te brengen wat er allemaal moet gebeuren is de gemeente in 2021 een onderzoek gestart. Onderdeel daarvan was een enquête in de buurt. De onderzoeksresultaten zijn inmiddels verwerkt.  Adviesbureau Goudappel gaat hier – samen met de klankbordgroep en gemeente - mee aan de slag. De afgelopen periode zijn de wensen en knelpunten van beide straten in beeld gebracht en een aantal scenario’s ontwikkeld. Dit wordt op 8 maart aan het dorp gepresenteerd.

Van scenario’s naar één ontwerp

Na de inloopbijeenkomst worden alle reacties verzameld en verwerkt. De vervolgstappen leiden tot een toekomstbestendig schetsontwerp voor beide straten. Tijdens een tweede inloopbijeenkomst in mei wordt dit ontwerp met het dorp gedeeld. Ook dan kan iedereen weer meepraten. Daarna neemt het gemeentebestuur een besluit en kunnen de voorbereidende werkzaamheden starten. Een concrete planning volgt in een latere fase van het project.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.raalte.nl/zwolseweg-dorpsstraat. Daar vind je onder andere een planning, een overzicht van de klankbordgroep leden en het onderzoeksgebied. Op deze website kun je je ook aanmelden voor een nieuwsbrief over het project.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via