default iconEconomische agenda

De gemeente Raalte heeft een bruisend bedrijfsleven. Innovatieve producten gaan de hele wereld over, onze nuchtere aanpak wordt geroemd en we hebben een aantrekkelijk winkelaanbod in Heino en Raalte. Een goed ondernemersklimaat is daarbij essentieel. Hier werken we samen met het bedrijfsleven en het onderwijs aan. In de Economische Agenda staan onze gezamenlijke ambities en activiteiten tot en met 2025 beschreven.

Wethouder Dennis Melenhorst: “De afgelopen jaren zijn er al mooie stappen gezet, met name op ondernemersvriendelijkheid, maar er is behoefte aan een stevige verdiepingsslag op belangrijke thema’s. In de Economische Agenda staat beschreven wat we de komende jaren gaan doen om onze lokale economie te versterken. Een flink pakket! De gepresenteerde activiteiten vertegenwoordigen een gemeentelijke impuls van ruim 3 miljoen euro. Daarbovenop financieren het Rijk, provincie Overijssel en Regio Zwolle op onderdelen extra mee.”

Zes hoofdthema’s

De Economische Agenda is opgebouwd uit zes hoofdthema’s. Dit zijn onze gezamenlijke speerpunten voor de komende jaren. De hoofdthema’s zijn:

  • Ondernemersvriendelijke dienstverlening
  • Innovatie
  • Raalte, Regio Zwolle en omliggende regio’s
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Vestigingsklimaat
  • Vrijetijdseconomie

Ambities en activiteiten

We werken per thema aan gezamenlijk geformuleerde ambities en activiteiten. Zo zetten we de speciale taskforce ‘ondernemersdienstverlening’ voort, continueren we het startersbeleid en kunnen bedrijven met innovatievraagstukken rechtstreeks bij Kennispoort regio Zwolle terecht.  Daarnaast stimuleren we circulair ondernemen en regionale en internationale samenwerkingen en spelen we in op veranderingen op de arbeidsmarkt, zodat er een goede aansluiting ontstaat. Ook bieden we ondernemers letterlijk de ruimte om te ondernemen, stellen we een lokale Agro & Food agenda op, versterken we de (winkel)centra van Raalte en Heino en zetten we een promotie- en marketingprogramma op.

Belangrijke economische rol

Wethouder Dennis Melenhorst: “We zijn economisch sterker en zelfbewuster geworden. In een gemeentelijke economische visie uit 2005 werd slechts gesproken over een ondersteunende functie ten opzichte van de steden Zwolle, Deventer en Almelo. Toen werd enkel ingestoken op behoud van werkgelegenheid. Hoe anders is dat nu. De afgelopen jaren tonen aan dat Raalte een veel belangrijkere rol speelt in de regionale economie en een sterk vestigings- en ondernemersklimaat kent. Nog nooit was het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente zo hoog als begin 2020. Daarbij past een ambitieuze Economische Agenda, maar ook een agenda die flexibel is en kan inspelen op de huidige actualiteit. Zeker nu. Indien nodig sturen we dan ook in overleg met het bedrijfsleven en de gemeenteraad bij.”

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via