Economie (programma 6 roalter akkoord)

De economie van onze gemeente staat niet op zichzelf; we zijn in sterke mate verbonden met onze regio. Daarom is een goede samenwerking in de regio cruciaal. Door de kwaliteit van het vestigingsklimaat te versterken, met de aanwezigheid van goede bedrijventerreinen, digitale verbindingen en een excellente bereikbaarheid werken we aan een duurzame concurrerende economie die de goede uitgangspositie kan behouden en versterken.

Dit zijn de ambities voor onze gemeente:

We doen er alles aan om de werkgelegenheid in de gemeente Raalte te behouden en vergroten. We maken recreatie en agrarisch ondernemerschap samen mogelijk op het platteland. Bedrijven blijven de kans houden om zich in hun eigen kern te vestigen of uit te breiden. Ondernemers zijn van groot belang voor onze lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Onze samenwerking met ondernemers is een blijvende prioriteit. Het continu verbeteren van onze dienstverlening wordt een vast onderdeel van onze werkwijze zodat het ons vestigingsklimaat verbetert. We hebben de ambitie om onze ondernemers adequaat te faciliteren bij hun vragen. Of het nu gaat om een goed aanbod van bedrijfskavels, ondersteuning van (ruimtelijke) initiatieven of het versimpelen van een werkproces voor een vergunning.

Dit gaan we doen om onze ambities waar te maken:

  • Onze inzet op ondernemersdienstverlening blijft prioriteit houden
  • We gaan meer samenwerken met andere toeristische gebieden zoals het Vechtdal, de Kop van Overijssel en Twente
  • We geven een boost aan de Zegge VII door in te zetten op actieve acquisitie op het aantrekken van bedrijven en de verkoop van bedrijventerrein
  • We stimuleren de verkoop van bedrijventerrein door maatwerk te leveren
  • We gaan meer samenwerken op economie en arbeidsmarkt in regionaal verband, in het bijzonder binnen de Regio Zwolle