Echtscheiding of beëindiging partnerschap melden

Ga je scheiden of is je partnerschap beëindigd? Vraag via een advocaat de echtscheiding aan bij de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank stuur je binnen 6 maanden naar de gemeente waar je huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor je.

Hoe werkt het?

1. Via een advocaat vraag je de echtscheiding aan bij de rechtbank. 

2. De advocaat stuurt de definitieve uitspraak (beschikking) naar de gemeente waar je bent getrouwd of je partnerschap hebt laten registreren. Dit mag je ex-partner of jijzelf ook doen.  

3. Deze gemeente verwerkt de scheiding in de administratie van de burgerlijke stand. Vanaf dit moment is het huwelijk of de partnerschap officieel beëindigd. 

4. Een geregistreerd partnerschap beëindigen kan ook zonder rechter, bij een advocaat of notaris. Die stuurt dan de overeenkomst naar de gemeente. Dit kan alleen als je geen minderjarige kinderen hebt. 

Aanvragen

Voor de melding van de echtscheiding is nodig: 

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand. 
  • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank. 
  • de akten van berusting, dit betekent dat je niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat. 

Kosten

Geen kosten

Meer informatie

Dan moet de advocaat de stukken naar de gemeente Den Haag sturen.

Je kunt online het gebruik van je achternaam wijzigen na een scheiding of beëindiging partnerschap.

Zie ook