Echtscheiding melden

Beschrijving

U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is het officieel.

Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente. U kunt ook zelf de melding doen bij de gemeente. Ook uw voormalige partner mag dit doen.

Is de beslissing van de rechter definitief (onherroepelijk)? Dan moet u de melding binnen 6 maanden doen.

Aanvragen

Voor de melding van de echtscheiding is nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank
  • de akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat

Contact

U of uw advocaat meldt de echtscheiding bij de gemeente. U kunt de echtscheiding alleen laten inschrijven in de gemeente waar u getrouwd bent. U kunt dit schriftelijk doen of persoonlijk tijdens de openingstijden van het loket Burgerzaken, maar niet op dinsdagavond.