Klimaatsubsidie voor jouw groene tuin met regenwateroplossingen

Binnenkort is het mogelijk om bij de gemeente Raalte een klimaatsubsidie aan te vragen. Met deze subsidie kunnen inwoners, bedrijven en organisaties hun tuin of terrein vergroenen en ontharden en slimme regenwateroplossingen aanleggen. In totaal is er dit jaar 200.000 euro subsidie beschikbaar. Kijk op www.raalte.nl/klimaatsubsidie voor de voorwaarden.

Een groene omgeving met regenwateroplossingen zorgt voor minder kans op wateroverlast na hoosbuien en verkoeling tijdens hete dagen. Dat maakt de hele gemeente Raalte beter bestand tegen het veranderende klimaat, waardoor iedereen minder last heeft van de gevolgen van hoosbuien, extreme hitte en lange periodes van droogte. Ook is een groene omgeving een fijne schuilplek voor vogels en insecten.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie aanvragen?

De klimaatsubsidie is beschikbaar voor zes verschillende maatregelen. Het afkoppelen van regenwater is er daar één van. Hierdoor komt regenwater wat op het dak valt niet meer in het riool terecht, maar stroomt het de tuin in of wordt het opgevangen in een infiltratiekrat of regenwatervijver. Ook het vergroenen of ontharden van de tuin of het buitenterrein valt onder de regeling. Dus minder tegels en meer bomen en planten!

Daarnaast is er geld beschikbaar voor het aanleggen van een groen dak, het plaatsen van een regenton, -zuil of regenwaterschutting en het planten van inheemse bomen. De laatste maatregel die onder de subsidie valt is het aanleggen van een systeem waarmee regenwater wordt hergebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van regenwater voor het doorspoelen van het toilet. De hoogte van het subsidiebedrag is voor elke maatregel anders. Het is mogelijk om voor meerdere maatregelen subsidie aan te vragen.

Regenton

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

Iedereen kan de subsidie aanvragen nadat de maatregelen in de tuin of op eigen terrein zijn aangelegd. Het is dus de bedoeling dat je eerst aan de slag gaat. Als alles klaar is, kan de subsidie worden aangevraagd bij de gemeente. Twijfel je of je voldoet aan de voorwaarden? Kijk op www.raalte.nl/klimaatsubsidie voor de voorwaarden of neem contact op met de gemeente.

Overzicht beschikbare klimaatsubsidies