Deskundigheidsbevordering

Deskundigheid bij sportverenigingen vindt de gemeente Raalte belangrijk. Daarom komen sportverenigingen in aanmerking voor een subsidie voor het opleiden van vrijwilligers (géén professionals). Deze opleiding is gericht op het verbeteren van de vaardigheden van die vrijwilligers. De kosten (inclusief reiskosten) worden volledig vergoed met een maximum van € 750,- per vereniging per jaar.

  • De subsidie geldt alleen voor kosten voor het opleiden van vrijwilligers (zij ontvangen geen loonvergoeding van de vereniging).
  • Themabijeenkomsten en scholingen (vanuit bijvoorbeeld Positief Coachen, Veilig Sportklimaat en Academie voor Sportkader) voor het vrijwillig kader van de sportvereniging komen ook voor de subsidie in aanmerking.
  • Voor themabijeenkomsten of scholingen zoals hierboven beschreven is certificering geen vereiste. De toekenning van de subsidie is op basis van een factuur.
  • Alleen cursussen en opleidingen die worden gevolgd bij erkende instanties worden vergoed. Zo willen we de kwaliteit, rechtsgeldigheid en betrouwbaarheid van de opleiding bewaken en waarborgen.
  • Voor reiskostenvergoeding gelden de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer of 19 cent per kilometer.

Lever het aanvraagformulier bij voorkeur 13 weken en uiterlijk tenminste 8 weken vóór aanvang van de activiteit. Formulieren die minder dan 8 weken voor de activiteit binnenkomen, nemen wij niet in behandeling.

Aanvraagformulier subsidie deskundigheidsbevorderingexterne-link-icoon

Belangrijk bij het aanvragen van de subsidie:

  • Lever een bewijs van inschrijving van de cursus/opleiding en een kopie van de factuur aan. Na ontvangst van deze bewijsstukken betalen wij de subsidie uit.
  • Je kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.
  • Pak het IBAN nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas.
  • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van je identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.externe-link-icoon

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Farzana Taraporewalla. Bel 0572-347799 of mail naar farzana.taraporewalla@raalte.nl