default iconDeskundigheidsbevordering

Deskundigheid bij sportverenigingen vindt de gemeente Raalte belangrijk. Daarom komen sportverenigingen in aanmerking voor een subsidie voor het opleiden van vrijwilligers (géén professionals). Deze opleiding is gericht op het verbeteren van de vaardigheden van die vrijwilligers. De kosten (inclusief reiskosten) worden volledig vergoed met een maximum van € 750,- per vereniging per jaar.

 • De subsidie geldt alleen voor kosten voor het opleiden van vrijwilligers (zij ontvangen geen loonvergoeding van de vereniging).
 • Themabijeenkomsten en scholingen (vanuit bijvoorbeeld Positief Coachen, Veilig Sportklimaat en Academie voor Sportkader) voor het vrijwillig kader van de sportvereniging komen ook voor de subsidie in aanmerking.
 • Voor themabijeenkomsten of scholingen zoals hierboven beschreven is certificering geen vereiste. De toekenning van de subsidie is op basis van een factuur.
 • Alleen cursussen en opleidingen die worden gevolgd bij erkende instanties worden vergoed. Zo wil de gemeente de kwaliteit, rechtsgeldigheid en betrouwbaarheid van de opleiding bewaken en waarborgen.
 • Voor reiskostenvergoeding gelden de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer of 19 cent per kilometer.

Zorg dat het aanvraagformulier 13 weken voor het plaatsvinden van de opleiding bij ons binnen is. Formulieren die 7 weken of minder voor het plaatsvinden van de opleiding binnenkomen, nemen wij niet in behandeling.

Let op het volgende bij het aanvragen van de subsidie:

 • Lever een bewijs van inschrijving van de cursus/opleiding en een kopie van de nota aan. Na ontvangst van deze bewijsstukken betalen wij de subsidie uit.
 • Je kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.
 • Pak het IBAN nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas
 • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Farzana Taraporewalla. U kunt bellen naar 0572-347799 of mailen naar farzana.taraporewalla@raalte.nl

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via