Definitief groenplan Almelosestraat

Via onderstaande link vindt u het definitieve groenplan voor de Almelosestraat. 

Samen met de klankbordgroep en bewoners van de Almelosestraat is er invulling gegeven aan het groen. Nadat het plan was voorgelegd aan de klankbordgroep is het plan via een presentatievideo gepresenteerd aan alle bewoners van de Almelosestraat. De bewoners konden daarop reageren tot 22 juni 2020. Dit leidde tot het definitieve groenplan.