bloemen

De nieuwe wethouders van de gemeente Raalte stellen zich voor

Op 2 juni is het nieuwe college van B&W geïnstalleerd. Het college bestaat, naast burgemeester Martijn Dadema, uit vier wethouders: Ben Nijboer (BurgerBelangen), Gerria Toeter (CDA), Alexander Kreule (VVD) en Sylvia van der Heide (BurgerBelangen). Zij stellen zich graag voor.

Ben Nijboer

Ben Nijboer is geboren en grotendeels getogen in Raalte. Na enkele uitstapjes, naar Brabant en Zutphen, woont hij alweer ruim veertig jaar in Heino. Tot voor kort was hij als voorzitter en vrijwilliger druk met de sporthal in Heino. En hij werkte ruim dertig jaar in de zorg, onder andere in verschillende managementfuncties. Deze opgedane ervaring komt hem als wethouder goed van pas. De rol van bestuurder ligt hem volgens hemzelf wel. “Ik heb jarenlang oppositie gevoerd, maar ik heb me in de basis altijd meer een bestuurder gevoeld dan een politicus.” Zijn portefeuille bestaat uit buitengebied, beheer en mobiliteit.

Gerria Toeter

Gerria Toeter is geboren in Vriezenveen en woont inmiddels ruim twintig jaar in Raalte. De afgelopen vier jaar is ze wethouder geweest en ze tekent met veel plezier nog vier jaar bij. Niet om ‘op de winkel te passen’, maar vol ambitie zoals ze het zelf aangeeft. “Ik maak graag het verschil samen met mijn collega’s en vind het belangrijk dat inwoners zich herkennen in het beleid. En wat ik daarnaast erg belangrijk vind is dat iedereen in onze maatschappij mee kan doen. Ook nu er oorlog is in Oekraïne en de energieprijzen stijgen. Er moet aandacht zijn voor mensen met een minimuminkomen, maar ook met een inkomen net daarboven.” Gerria neemt de portefeuille sociaal en leefbaarheid op zich. Gelijk aan de afgelopen 4 jaar dus. Alleen zijn de participatiewet en sport erbij gekomen.

Alexander Kreule

Alexander Kreule woont in Raalte. Oorspronkelijk komt hij uit Nieuwleusen. Voordat hij wethouder was, was hij marketingmanager bij een grote fabrikant in hoefijzers. Na elf jaar in de raad te hebben gezeten, maakt hij nu de overstap van politicus naar bestuurder. Hij kijkt ernaar uit om stappen te zetten. Jarenlang is hij vanuit de raad bezig geweest met onderwerpen rondom wonen. Nu gaat hij er als wethouder mee aan de slag. Waar Ben Nijboer zich vooral bezighoudt met transformaties, gaat Alexander aan de slag met nieuwe woningen en bedrijventerreinen. “Maar het is ook vaak een duoprestatie.” Alexander Kreule gaat zich bezighouden met stedelijke ontwikkeling en financiën.

Sylvia van der Heide

Sylvia van der Heide komt uit de sociale hoek. Ze werkte bijna 16 jaar bij het RIBW. Ze begon in de praktijk, kreeg vervolgens een coachende rol en werd daarna manager. Ze is geboren in Lemelerveld en was een jaar of twee toen ze naar Raalte verhuisde. Sylvia van der Heide kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan met de afspraken uit het coalitieakkoord. Wat ze belangrijk vindt als wethouder is om alle inwoners van de gemeente Raalte te bereiken. Ook de mensen die niet zelf het podium pakken. En zeker ook de jeugd. Sylvia neemt de portefeuille samenleving voor haar rekening.