De negen kernen van de gemeente Raalte

Leven - Samenwerken - Delen - Vieren

Broekland is vernoemd naar de broeklanden: drassig, laaggelegen land, dat wordt omringd door een afwisselend landschap.  Broekland

Dorp in Salland

Broekland is een klein dorp in het centrum van Salland met ongeveer 1200 inwoners. In het centrum van het dorp staat, naast het plaatselijke café 'de Hoppe', de r.k. Marcellinuskerk. Naast de kerk staat sinds 2001 het Kulturhus. Hierin bevinden zich enkele woningen, de buurtsuper en een dorpshuiskamer. In het centrum is verder ook de basisschool te vinden.

Sport

Net buiten Broekland ligt het Horsthuis, dat vooral voor sportactiviteiten wordt gebruikt. De grootste verenigingen in Broekland zijn de handbal- en voetbalvereniging. De sportkleuren van Broekland zijn oranje en wit.

Dorpsfeesten

Het Broeklander feest in juli of augustus ( 1e weekend van de bouwvak), de Kôle Kermse in maart en de boscross Broekelo zijn jaarlijks terugkerende evenementen in Broekland

Plaatselijk belang

Op de website van plaatselijk belang vindt u meer informatie over de activiteiten in BroeklandBroekland

Heeten heeft ongeveer 3600 inwoners en is één van de grotere kernen in de gemeente Raalte.

Deze kern heeft naast een kerk en een basisschool ook een aantal winkels. Activiteiten op sociaal en cultureel vlak vinden plaats in 't Trefpunt. Heeten heeft ook een manege, een openluchtbad en een sportcomplex.

Vondsten uit de Romeinse tijd

Hoewel Heeten al in de 13e eeuw in documenten voorkwam, ontdekten archeologen dat hier ook in de Romeinse tijd al bewoning is geweest. In 1994 werd duidelijk, dat Heeten in de 3e en 4e eeuw van onze jaartelling een belangrijke Germaanse nederzetting was, met veel ijzerovens. Door deze vondsten heeft Heeten een prominente plek gekregen op de archeologische wereldkaart.

Wonen en werken

Heeten is een groeiende kern met een sterk gemeenschapsleven. Veel inwoners zetten zich actief in om de leefbaarheid in het dorp in stand te houden. De werkgelegenheid vindt u voornamelijk op het bedrijventerrein aan de zuidzijde van de Holterweg. Heeten heeft een actieve middenstand, zodat de inwoners voor hun dagelijkse boodschappen in het eigen dorp terecht kunnen.

Rond de kerk bevinden zich de basisschool, een multifunctioneel centrum en het woonzorgcentrum Stevenskamp. Naast diverse sportvoorzieningen beschikt Heeten over een openluchtzwembad, manege en een ijsbaan.

Bijzonderheden

Heeten biedt veel recreatie.Pony's plein Heeten

  • op het Dorpsplein is een zgn. Top-locatie. Van hieruit kun je diverse wandel- en fietsroutes starten.
  • rustpunten zijn er in de omgeving ook te vinden, zie www.rustpunt.nu
  • activiteiten op en langs het Overijssels kanaal.
  • uitvalsbasis voor bezoek aan Nationaal Park de Sallands Heuvelrug

Bekend is vooral het landgoed Schoonheeten, dat al eeuwen in bezit is van de adellijke familie Bentinck. Ook landgoed Zonnenbergen is de moeite van een bezoek waard. In september staat Heeten bol van de feestactiviteiten, met als hoogtepunt de Heetense ponymarkt en de Natuurfair op Landgoed Groot Zwaaftink. In de maand juni wordt de jaarlijkse kermis gevierd.

Plaatselijk belang

Op de website van plaatselijk belang vindt u meer informatie over de activiteiten in Heeten.

Heino is ontstaan uit het buurtschap Ter Heyne en wordt voor het eerst genoemd in 1236, in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. Van een echt dorp is sprake sinds de zeventiende eeuw. Heino was lange tijd een agrarisch dorp. Dat veranderde met de komst van een zuivelfabriek en een coöperatieKern Heino aan het begin van de 20e eeuw. De echte ontwikkeling van Heino begon na de Tweede Wereldoorlog. In de loop der jaren is Heino uitgegroeid tot een bloeiend en bruisend dorp met een gezellige dorpskern met een ruim aanbod aan winkels en horeca. De nieuwbouw vindt plaats aan de zuid- westkant van het dorp. Hierbij is het landelijke karakter behouden. En kunt u mooie wandelingen maken naar de omliggende landgoederen.

In de historische kern van Heino zijn nog monumentale bouwwerken. De hervormde kerk uit de 13e eeuw, de legendarische pomp en het Kerkhuus "de Nekker".  De Maelderieje uit 1919 is ingericht als theater en expositieruimte.

Heino heeft veel werkgelegenheid. Op het bedrijventerrein zijn bedrijven uit diverse branches gevestigd.

Het dorp heeft sport en recreatie hoog in het vaandel staan. Er zijn veel (sport-)voorzieningen waaronder het zwembad De Tippe.

Eens per jaar staat het dorp in het teken van de Pompdagen. Op deze dagen vindt u op verschillende plekken activiteiten en muziek. Het Daggie Old Heino is daarbij een terugkerend hoogtepunt.Heinose pomp

Voor de gemeentelijke herindeling was Heino een zelfstandige gemeente met de kernen Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem en had een totale oppervlakte van 36,23 km². Het voormalige gemeentewapen, met daarin een ploegijzer van zilver en drie klaverbladen in natuurlijke kleur, verwees naar het agrarische karakter van de gemeente.

Plaatselijk belang

Op de website van plaatselijk belang vindt u meer informatie over de activiteiten in Heino.

Laag Zuthem telt ruim 600 inwoners en is een dorp waar rust, ruimte en prachtige natuur overheersen. Woningbouw vindt beperkt plaats. Winkels en bedrijven zijn er praktisch niet. Wel treffen we in Laag Zuthem een basisschool aan en de gereformeerde kerk De Langeslag. In het dorp is een gemeenschapscentrum en een café. Naast een aantal monumentale boerderijen liggen in de omgeving van Laag Zuthem het fraaie landgoed de Colckhof en de havezate Den Alerdinck.

Huize Den Alerdinck

Huize Den Alerdinck is een fraai historisch bouwwerk, dat rond 1647 als havezate is erkend. Het huis aan de Zuthemerweg is bewoond en niet voor publiek toegankelijk. Een deel van Huize Den Alerdinck is in gebruik als trouwlocatie.

Landgoed Colckhof

Tegenover huize Den Alerdinck vinden we landgoed De Colckhof, een kleine buitenplaats waarvan de oorspronkelijke aanleg nog grotendeel intact is. Het gepleisterde landhuis is rond 1840 gebouwd in een neoclassicistische stijl.

Plaatselijk belang

Op de website van plaatselijk belang vindt u meer informatie over de activiteiten in Laag Zuthem.

Met 400 inwoners is Lierderholthuis het kleinste dorp binnen de gemeente Raalte. Lierderholthuis wordt gekenmerkt door een hechte gemeenschap met een heel actief verenigingsleven, vooral op het gebied van sport, muziek, zang en toneel. Sinds 2014 hebben zij onderdak gevonden in het Dorpshuis Lierderholthuis. De jaarlijkse kermis en het Bosfeest, georganiseerd door vele vrijwilligers uit Lierderholthuis, zorgen voor een grote toeloop naar Lierderholthuis. De school vormt ook al meer dan honderd jaar een belangrijke pijler voor de gemeenschap. De kerk, een markante blikvanger van heinde en ver, is voor velen ’s zondags een rustpunt. Het café is een belangrijke ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Ontstaan

Lierderholthuis is waarschijnlijk vernoemd naar een 'spieker' (=huis), gebouwd op een stuk land (=holt) in de polder Lierderbroek (=Lierder). Deze polder ligt ten westen van Lierderholthuis en de naam Lierderbroek komt van het droogmaken (=lyrden) van een laag drassig land (=broek). Tijdens de Reformatie verplaatsten de katholieken uit Heino hun activiteiten naar Lierderholthuis. Dat was het begin van het dorp. In 1863 werd de als kerk gebruikte schuur vervangen door de huidige St. Nicolaaskerk. Het neogotische bouwwerk heeft een toren van 36 meter hoog en prachtig gebrandschilderde ramen. Tegenover de kerk staat het voormalige parochie- en dorpshuis. Na de bouw van het nieuwe Dorpshuis Lierderholthuis is het verbouwd tot woning. Basisschool St. Nicolaas, gesticht in 1906, heeft sinds 2015 een geheel nieuw gebouw tot haar beschikking.

Verblijf

In en om Lierderholthuis is het heerlijk fietsen en wandelen. In de nabije omgeving bevinden zich Kasteel het Nijenhuis (de Fundatie) en Landgoed Den Alerdinck. Ons dorp ligt midden tussen de Hanzesteden Deventer en Zwolle.

Plaatselijk belang

Op de website van plaatselijk belang vindt u meer informatie over de activiteiten in Lierderholthuis.

Het dorp Luttenberg is gelegen aan de voet van de Sallandse Heuvelrug. Een dorp met ruim 2.200 inwoners. Vanuit het gemeenschapscentrum worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Bij mooi zomerweer kunt u lekker naar het zwembad. 

Oorsprong

Lang geleden was Luttenberg waarschijnlijk een eenzaam, onherbergzaam en heuvelachtig gebied. Lutten is mogelijk verbasterd van Lotten, dat ‘eenzaam oord’ betekent. In de loop der tijd werd het gebied bewoond. Al in de 14e eeuw bestond er een havezate met de naam Luttenberg. De oude boerderij De Elskamp stamt al uit 1678. De bouw van een kerk in 1834 was het begin van de ontwikkeling van het dorp Luttenberg. In 1904 werd de huidige kerk van de parochie H. Cornelius aan de Butzelaarstraat gebouwd. Luttenberg is uitgegroeid tot een levendig en actief dorp.

Wonen en werken

Het aanbod van woningen en winkels voldoet aan de lokale behoefte. Luttenberg heeft een basisschool, peuterspeelzaal, bibliotheek en er is een huisarts gevestigd. Het is een dorp met actieve verenigingen. Naast een handbal- en voetbalvereniging zijn er diverse andere sportverenigingen. Ook liefhebbers van paarden komen aan bod. Luttenberg heeft een muziek- en toneelvereniging, die voorstellingen houdt in het gemeenschapshuis Elckerlyc of in het amfitheater aan het Kerkepad.

Bijzonderheden

Bekend in Luttenberg is de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. In het begin van de 20e eeuw bouwden inwoners van Luttenberg deze nabootsing van de Mariagrot in Lourdes. Later groeide deze bidplaats uit tot monument.

Andere bezienswaardigheden zijn Klompenatelier Dijkman en landbouwmuseum De Laarman met in de kelder een kaarsenmakerij.

Plaatselijk belang en toerisme

Op de website Parel van Salland vindt u meer informatie over de activiteiten in Luttenberg.

Mariënheem is een jong dorp met 1.500 inwoners ten oosten van Raalte. De rijksweg N35 en de spoorlijn Zwolle–Almelo doorsnijden het uitgestrekte grondgebied van Mariënheem. De actieve en betrokken inwoners zorgen voor een prima leefklimaat.

Wonen en werken

Nadat in 1937 de katholieke kerk werd gebouwd, begon het dorp vorm te krijgen. Tegenwoordig mag Mariënheem zich met zo’n 40 verenigingen een actieve gemeenschap noemen. Veel voorzieningen zijn dankzij de inzet van de inwoners gerealiseerd.

Het is er prettig wonen in een veilige, rustige en groene omgeving. Mariënheem heeft zich ontwikkeld tot dynamische kern en de inwoners zetten samen de schouders eronder om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren.

Bijzonderheden

Mariënheem beschikt over het gemeenschapscentrum De Schalm, sportcomplex ’t As-spel, een manege en een jeu de boulesbaan. In de zomer trekken de midzomerfeesten veel publiek. En in december zijn de Sallandse Ruiterdagen voor de mensen die van paardensport houden een niet te missen evenement.

Boetelerveld

Aan de zuidzijde van Mariënheem ligt het unieke Boetelerveld. Het natuurgebied met zeldzame flora heeft een oppervlakte van 170 hectare en is het enige restant van de uitgestrekte, vochtige heidevelden van Salland. Het gebied bestaat voor een deel uit bos, afgewisseld met open ruimten en vochtige heidegebieden.

Plaatselijk belang

Op de website van plaatselijk belang vindt u meer informatie over de activiteiten in Mariënheem.

Aan de oostzijde van de gemeente Raalte, aan de voet van de Sallandse Heuvelrug, ligt Nieuw Heeten. Dit is een dorp met ruim 1.100 inwoners.

In Nieuw Heeten vindt u een kerk, een basisschool en een gemeenschapshuis. Net buiten het dorp ligt de Sallandshoeve, een compleet en populair bungalowpark.

Ontstaan

Zoals in meerdere dorpen van de gemeente Raalte begon de ontwikkeling van Nieuw Heeten pas, nadat de kerk gebouwd was. In 1923 werd de parochiekerk St. Joseph ingewijd. Naast de kerk staat de St Jozefschool, die in dezelfde periode werd gebouwd.

Wonen en werken

Na een periode van rust ontwikkelt het dorp zich de laatste jaren op diverse terreinen, vooral dankzij de zeer actieve vereniging ‘Plaatselijk Belang’. Er is ruimte voor woningbouw en werkgelegenheid. Aan de rand van het dorp zijn nieuwe bedrijven gevestigd. Het bedrijventerrein ligt aan een drukke provinciale weg ( N322) tussen Raalte en de A1.

De saamhorigheid onder de bevolking houdt Nieuw Heeten leefbaar. Met hulp van vrijwilligers blijft het gemeenschapshuis Het Timmermanshuis in stand en sporters maken dankbaar gebruik van het sportpark De Belte.

Dorpsvisie

Op basis van dorpsvisie Nieuw Heeten kunnen we straks uitspraken doen over de verschillende ruimtelijke keuzes voor bijvoorbeeld woningbouw en bedrijvigheid.

Plaatselijk belang

Op de website van plaatselijk belang vindt u meer informatie over de activiteiten in Nieuw Heeten.

Raalte is de grootste kern van de gemeente met ongeveer 19.147 inwoners. Het dorp wordt omringd door fraaie natuurgebieden en een uitgestrekt platteland. Op sociaal-cultureel vlak heeft Raalte veel te bieden. Enkele hoogtepunten zijn het Sallands Oogstfeest Stöppelhaene, het Ribs & Blues Festival en het folkloristische Salland Festival.

Regionale voorzieningen

Raalte heeft op veel gebieden een regionale functie. Zo zijn er een verpleeghuis, een polikliniek, en verschillende woon- en zorgcentra. Daarnaast biedt Raalte verschillende vormen van onderwijs aan dat varieert van basisscholen, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs tot speciaal onderwijs.

Sinds november 2005 heeft het centrum van Raalte een Kulturhus, waar diverse culturele voorzieningen samen onderdak hebben gevonden. Het Hoftheater van Raalte biedt gedurende het theaterseizoen een afwisselend programma.

Wonen en werken

In de gemeente Raalte is het prettig wonen. Met een gevarieerd woningaanbod is er voor ieder wat wils. Om de leefbaarheid in stand te houden, bouwt de gemeente Raalte woningen naar behoefte. Raalte heeft de functie van winkelhart van Salland. Naast een groot aanbod van winkels, zijn ook veel bedrijven in Raalte gevestigd. Samen zorgen ze voor ongeveer 15.000 arbeidsplaatsen.

Sport

Belangrijke sportvoorzieningen in Raalte zijn: sportcentrum Tijenraan (met overdekt zwembad), sportpark Ramele en de voetbalvelden van Rohda Raalte en SV Raalte.

In de winter is er een natuurijsbaan aan de Overkampsweg.