Cultuurarrangement

Cultuur is belangrijk binnen de gemeente Raalte: een cultureel aanbod waarin de culturele identiteit wordt behouden en ontwikkeld en waarin iedereen meedoet. Om de amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie, volkscultuur/ erfgoed, beeldende kunst en musea te versterken is de subsidie cultuurarrangement beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de werkelijke kosten tot een maximum van €4.000 per project. Als het project maatschappelijke impact heeft, kan hier van af worden geweken.

Het aangevraagde project moet voldoen aan één of meerdere van de volgende doelstellingen:

 • Cultuureducatie en cultuurdeelname jeugd
 • Behoud van cultureel erfgoed en erfgoededucatie
 • Cultureel ondernemerschap
 • Vrijwilligersondersteuning
 • Samenhangend aanbod
 • Regionalisering
 • Cultuur in relatie tot andere beleidsterreinen

De volgende activiteiten vallen niet onder deze subsidie:

 • Feesten of jubileumvieringen;
 • Boekuitgaven, geluidsdragers, muziekinstrumenten of kleding/uniformen, met uitzondering van boekuitgaven voor lokale cultuurhistorie;
 • Activiteiten/projecten gericht op het ontwikkelen van cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs;
 • Het maken van een beeld of geluidsregistratie van bijvoorbeeld concerten en voorstellingen voor  commerciële doeleinden. Tenzij deze registratie een sterke bijdrage levert aan de eerder genoemde doelstellingen;
 • Activiteiten/projecten die primair gericht zijn op of plaatsvinden binnen het kunstvakonderwijs met inbegrip van mbo-kunstopleidingen en de particuliere opleidingen;
 • Commerciële (met winstoogmerk) en beroepsmatige/activiteiten/projecten;
 • Activiteiten/projecten die in strijd zijn met het gemeentelijk beleid;
 • Activiteiten/projecten die een individueel persoon of bedrijf steunen.

De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als de activiteit/het project zich buiten de gemeente Raalte afspeelt en als de activiteit/het project niet buiten de reguliere activiteit of vereniging valt.

Je kunt het hele jaar een verzoek voor een subsidie indienen. Verzoeken voor projecten die aan het eind van het jaar niet zijn afgerond, worden afgewezen. Binnen 13 weken na afloop van het project brengt de ontvanger van de subsidie een inhoudelijk en financieel verslag uit bij het college van burgemeester en wethouders.

Let bij het aanvragen van de subsidie op onderstaande punten:

 • Je kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.
 • Pak het IBAN nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas.
 • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.externe-link-icoon

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met  jetty.looijenga@raalte.nl / 0572 347 799).