Culturele Adviesraad Raalte

In de gemeente Raalte gebeurt erg veel op het gebied van kunst en cultuur. Denk aan alle festivals die worden georganiseerd en de vele culturele verenigingen die in de gemeente actief zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft haar cultuurbeleid hier op af gestemd. De Culturele Adviesraad Raalte (CAR) geeft gevraagd en ongevraagd advies over een aantal onderdelen van dit cultuurbeleid, waaronder de projectsubsidies cultuur. Daarnaast geeft de CAR advies aan HOFeducatie/advies die een aantal onderdelen van het cultuurbeleid uitvoert.

Samenstelling

De CAR bestaat uit 7 personen waarbij de bezetting zoveel mogelijk kennis heeft van de volle breedte van het werkveld kunst en cultuur in de gemeente Raalte. De combinatiefunctionaris cultuur en de cultuurmakelaar zijn als adviseur toegevoegd aan de CAR.

Op dit moment bestaat de CAR uit de volgende leden:

  • Gerard Elferink (voorzitter)
  • Ed Penninks
  • Diny Heidenrijk
  • Maurice Endeman
  • Femke Wijma
  • Annemarie Eijsvogels
  • Eléon de Haas (cultuurmakelaar)
  • Mirjam Borger (combinatiefunctionaris cultuur/secretaris CAR)


Werkwijze

De CAR komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen. De vergaderingen vinden plaats in de gemeente Raalte. De voorbereiding en verslaggeving wordt uitgevoerd door de combinatiefunctionaris cultuur.

Zittingsduur

De zittingsduur van de leden van de CAR is 3 jaar, waarbij er 1 keer kan worden verlengd.

Vergoeding

Leden van de CAR ontvangen geen vergoeding.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Borger, combinatiefunctionaris cultuur en tevens secretaris van de CAR via telefoonnummer 0572 361 361 of via e-mail mirjam.borger@hoftheater.nl.