Cultureel erfgoed

Gemeentelijke- en rijksmonumenten willen we graag behouden binnen de gemeente Raalte. Daarom komen de advieskosten van een bouwbedrijf dat erkend is als restaurateur van (Rijks)monumenten en het laten maken van de bouwtekening van het (duurzaamheid)advies in aanmerkingen voor een subsidie. De gemeentelijke subsidie is maximaal 50% van de daadwerkelijke advieskosten tot een maximum van € 500 per aanvraag.

Activiteiten/projecten die niet voor de gemeentelijke subsidie in aanmerking komen zijn:

  • Adviezen waarvoor in het kader van de subsidie Restauratie Rijksmonumenten al subsidie ontvangen of aangevraagd is.
  • Adviezen voor aanpassingen aan het monument, die niet de goedkeuring van de Monumentencommissie hebben verkregen en niet bijdragen aan de restauratie en de instandhouding van het pand.
  • Adviezen voor niet-nagelvaste elementen van het monument.

Subsidie verzoeken kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Er wordt één aanvraag per object per vijf jaar toegestaan.

Let bij het aanvragen van de subsidie op onderstaande punten:

  • Stuur een factuur voor het gegeven advies van het bouwbedrijf dat erkend is als restaurateur van (Rijks)monumenten mee met de aanvraag en/of van het maken van de bouwtekening.
  • Je kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.
  • Pak het IBAN-nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas.
  • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.externe-link-icoon

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel  je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Jetty Looijenga (jetty.looijenga@raalte.nl / 0572 347 799).