CPO kavel 1

Algemene gegevens

 • Type woning: aaneengebouwd, twee-aaneengebouwd, vrijstaand, gestapeld of rug-aan-rug woningen
 • Maximaal aantal woningen: 10
 • Parkeren: Parkeervoorzieningen dienen op eigen kavel gerealiseerd te worden

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
 • Goothoogte: maximaal 6 meter
 • Dakhelling: minimaal 25 graden en maximaal 60 graden
 • Afstand hoofdgebouw tot de zij-erfgrens aan de niet aangebouwde zijde:
  • bij aaneengebouwde woningen 0,0 meter of ten minste 1,5 meter;
  • bij vrijstaande, twee-aaneengebouwde woningen, rug-aan-rugwoningen en gestapelde woningen ten minste 1,5 meter;
  • bij vrijstaande en twee-aaneengebouwde woningen op een kavel met een minimale breedte van 15 meter ten minste 3 meter.
 • Hoofdgebouw: maximaal 12 meter diep, als een rug aan rug woning wordt gekozen is de maximale bouwdiepte 15 meter.

Kaart

Je vindt de informatie ook op de “bestemmingsplan verbeelding”. Hier zie je o.a. het bouwvlak (het zwarte kader).

Klik hier om de kaart met het kaveloverzicht te openen.externe-link-icoon

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina woningbouw Heino