Informatie over sport

Informatie over sport en corona

Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.

Heeft u een vraag aan de gemeente? Neem dan contact op met Emma Roossien op 06-11962320. 

Landelijke steunmaatregelen

De coronamaatregelen hebben veel impact op de amateursport. Daarom heeft de Rijksoverheid een aantal compensatieregelingen in het leven geroepen die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen.

TASO-regeling

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties en is vanaf 19 februari opengesteld.

TVS-regeling

De TVS-regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom over het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020) hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. De TVS kan vanaf 9 maart worden aangevraagd door verhuurders van sportaccommodaties (gemeenten, sportbedrijven en ook particuliere verhuurders en beheersstichtingen)

De TASO-regeling en de TVS-regeling (Q4 2020) staan zes weken open voor het indienen van aanvragen via het uitvoeringsportaal voor subsidies van VWS: dus-i.nl.

Overige steunmaatregelen

Naast de TVS-regeling en de TASO-regeling zijn er andere compensatieregelingen die steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Op de website van het NOC-NSF staan alle compensatieregelingen, deze website wordt actueel gehouden. Klik hier om naar deze webpagina van het NOC-NSF te gaan.

(Financiële)steun door organisaties

Er zijn verschillende organisaties die (financiële) ondersteuning bieden aan (sport)verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Bekijk het overzicht:

Rabobank

Bij het Rabobank Coöperatie Fonds kunnen verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven een aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij continuïteitsproblemen of voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.

Oranjefonds

Coronahulpprojecten die zich richten op eenzaamheid, armoede en informele zorg voor kwetsbare doelgroepen, kunnen een aanvraag doen bij het Oranjefonds voor financiële ondersteuning.

Samen voor elkaar

Een platform van de Provincie Overijssel voor nieuwe ontwikkelingen, regelingen of initiatieven.

Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK)

Een helpdesk voor dorpshuizen en maatschappelijke accommodaties. Volg deze website ook voor nieuwe ontwikkelingen, regelingen of initiatieven.

Vitale en gezonde samenleving

Deze subsidieregeling van de provincie is voor initiatieven die gaan over de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving.

Protocol verantwoord sporten

Bekijk het protocol verantwoord sporten van NOC NSF.

Verenigingsadvisering

Sportverenigingen vormen het sociale middelpunt van onze lokale samenleving. Zij vervullen al decennia lang een belangrijke maatschappelijke rol en zijn nog steeds het domein van vrijwilligers. Er komt vaak veel op sportverenigingen af. Het runnen van een vereniging vraagt in deze tijd meer en meer om een professionele aanpak. De gemeente kan u hierbij adviseren.

Verenigingsadvisering

Verenigingsadvisering is een service van de gemeente Raalte om sportverenigingen in de gemeente organisatorisch en bestuurlijk te versterken. Twee sportconsulenten van Sportbedrijf Raalte staan voor u klaar. Ervaren adviseurs met een hart voor sport, pakken in overleg met bestuurders van sportverenigingen diverse problemen en activiteiten aan. Ga voor meer informatie naar de website van Sportbedrijf Raalte