Contactpersonen buitengebied

Contactpersoon buitengebied 

Wil je graag van gedachten wisselen over een idee, probleem of plan? Maar weet je niet bij wie je moet beginnen? Neem dan contact op met onze contactpersoon buitengebied Rik Jonkman. Hij helpt je graag verder.   

Erfcoaches

Yvonne in 't Veld en Niek Oude Scholten zijn onafhankelijke erfcoaches in de gemeente Raalte. Zij ondersteunen erfeigenaren die hun erf of bebouwing willen verduurzamen of toekomstbestendig willen maken. Alle vragen, problemen of ideeën met het oog op de toekomst van het erf, het bedrijf en de combinatie werk/privéleven kunnen aan de orde worden gesteld, hoe klein of groot die vraag of wens ook is. De erfcoach is een volledig onafhankelijke en neutrale gesprekspartner, zonder agenda of opdracht. Indien wenselijk kunnen zij ook doorverwijzen naar andere partijen bij thema’s rondom bijvoorbeeld agrarisch ondernemen, veiligheid of sociale knelpunten. De gesprekken zijn kosteloos.

Ruimtecoach

Vragen over het aanpassen van een bestemmingsplan, over vergunningen of het gemeentelijk beleid?  Neem dan contact op met onze ruimtecoaches. 

Kavelruilcoördinator

Bert Aman is financieel agrarisch adviseur en werkt als kavelruilcoördinator. Met vragen over grondruil, verkoop of koop kun je bij hem terecht.

Deltaplan agrarisch waterbeheer

Deltaplan agrarisch waterbeheer helpt jou om grip te krijgen op bodem- en waterbeheer. Wij werken met jou samen aan bodem- en waterprojecten. Met maatregelen, kennis, financiering en aandacht voor jou plannen. 

Zelfstandig landbouw adviseur 

Michiel Sybesma werkt als zelfstandig en onafhankelijk landbouwadviseur. De focus is het landelijk gebied en de opgaven waar de landbouw mee te maken heeft. Bovenal is de opgave om een toekomstig bestendig agrarische sector te bouwen met een goed perspectief voor alle boeren en burgers in een mooi en leefbaar platteland. 

Zaakbegeleiding LNV 

Denk je na over verschillende mogelijkheden op je bedrijf? Omschakelen, verplaatsen of eventueel het beëindigen van jouw veehouderij?  Zo’n keuze voor de toekomst kan ingrijpend zijn. Je kunt daarbij persoonlijke ondersteuning krijgen van een zaakbegeleider. 

Leader coördinator Salland

Edwin Broekman is leadercoördinator voor de Kracht van Salland. Heb jij een projectidee op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid of economie in Salland?  Neem dan contact op en dan gaan wij kijken wat wij voor jou kunnen betekenen.

De Kern

De kern maatschappelijke dienstverlening bied hulp bij vragen of problemen waar je alleen niet uitkomt. De hulpverlening van de kern is vrijwillig, dichtbij en gratis. 

Zorg om boer en tuinder

Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor het gezin en voor zichzelf. Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen. 

TABOER

Bespreekbaar maken van mentale problemen voor jou als individu, maar ook in geval van spanning in relatie tot je gezin, bedrijf en omgeving.