College B&W Raalte wijzigt portefeuilleverdeling

11 mei 2023
Algemeen

Het college van B&W van de gemeente Raalte heeft na een jaar samenwerken besloten om de portefeuilleverdeling te wijzigen. Dit om meer balans te brengen in de portefeuilles van de collegeleden.

Tijdens de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen in 2022 is afgesproken om de portefeuilleverdeling na een jaar te evalueren. Dit heeft het college in de afgelopen maanden gedaan en tijdens de collegevergadering op 9 mei 2023 is de gewijzigde portefeuilleverdeling vastgesteld.

Gewijzigde portefeuilleverdeling

De meeste beleidsterreinen blijven ongewijzigd. Het college heeft besloten om een aantal beleidstaken opnieuw te beleggen:

  1. De portefeuille Beheer Openbare Ruimte (met daarbinnen de thema’s biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie (incl. RIVUS)) wordt overgedragen van wethouder Ben Nijboer aan wethouder Breun Breunissen.
  2. De portefeuille Bestuurlijke vernieuwing/participatie wordt overgedragen van wethouder Breun Breunissen aan burgemeester Martijn Dadema.
  3. De onderdelen Warmtetransitie en Afvalstoffen/Rova uit portefeuille Duurzaamheid worden overgedragen van wethouder Ben Nijboer aan wethouder Alexander Kreule.

Met de nieuwe portefeuilleverdeling hopen de wethouders meer balans in hun takenpakket te brengen.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via