Collectieve Zorgverzekering Minima

Collectieve Zorgverzekering Minima

Ook in 2019 biedt de gemeente Raalte de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering. Wij bieden inwoners met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm (en met een vermogen dat niet boven de gestelde grens uitkomt) de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering.

Bijstandsnormen en 110% van de norm

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (pgl).

Normen Bijstandsnorm 110% van de bijstandsnorm
Alleenstaande/ alleenstaande ouder 21 jaar tot pgl. € 1.025,55 € 1.128,11
Gehuwden, beide partners 21 jaar tot pgl. € 1.465,07 € 1.611,58

De normbedragen zijn inclusief vakantiegeld.

Normen pensioengerechtigden.

Normen Bijstandsnorm 110% van de bijstandsnorm
Alleenstaande/ alleenstaande ouder pgl. € 1.147,80 € 1.262,58
Gehuwden, waarvan één of beide partners pgl. € 1.563m46 € 1.719,81

De normbedragen zijn inclusief vakantiegeld.

Vermogensgrenzen bijstand (2019)

  • Alleenstaande € 6.120,00
  • Alleenstaande ouder € 12.240,00
  • Gehuwden € 12.240,00

We hebben een overeenkomst met Salland Zorgverzekeringen.

Basisverzekering en aanvullende pakketten

Op Gezond Verzekerd vindt u uitgebreide informatie over de pakketten die Raalte biedt. Ook kunt u zich via deze site aanmelden voor de verzekering.

Eigen bijdrage CAK

Het pakket gemeentepolis Plus vergoedt ook de eigen bijdrage WMO/WLZ. Deze vergoeding bedraagt 100% tot een maximumbedrag van € 230,00 per jaar.

Geen betaling eigen risico

In het pakket gemeentepolis Plus is het verplicht eigen risico van € 385,00 volledig meeverzekerd.

Contact

Wilt u meer informatie? Meldt u zich dan bij het sociaal loket of bij uw contactpersoon van team Participatie.