Collectieve zorgverzekering minima

De gemeente Raalte biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering. Wij bieden inwoners met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm (en met een vermogen dat niet boven de gestelde grens uitkomt) de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering.

Bijstandsnormen en 110% van de norm

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (pgl). (1 januari 2022)

Normen Bijstandsnorm 110% van de bijstandsnorm
Alleenstaande/ alleenstaande ouder 21 jaar tot pgl. € 1.037,12 € 1.140,83
Gehuwden, beide partners 21 jaar tot pgl. € 1.481,60 € 1.629,76

De normbedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Normen pensioengerechtigden. (1 januari 2022)

Normen Bijstandsnorm 110% van de bijstandsnorm
Alleenstaande/ alleenstaande ouder pgl. € 1.152,41 € 1.267,65
Gehuwden, waarvan één of beide partners pgl. € 1.560,41 € 1.716,45

De normbedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Vermogensgrenzen bijstand (2022)

  • Alleenstaande € 6.505,00
  • Alleenstaande ouder € 13.010,00
  • Gehuwden € 13.010,00

We hebben een overeenkomst met Salland Zorgverzekeringen.

Basisverzekering en aanvullende pakketten

Op Gezond Verzekerd vindt u uitgebreide informatie over de pakketten die Raalte biedt. Ook kunt u zich via deze site aanmelden voor de verzekering.

Eigen bijdrage CAK

Het pakket gemeentepolis Plus vergoedt ook de eigen bijdrage WMO. Deze vergoeding bedraagt 100% tot een maximumbedrag van € 230,00 per jaar.

Geen betaling eigen risico

In het pakket gemeentepolis Plus is het verplicht eigen risico van € 385,00 volledig meeverzekerd.

Contact

Wilt u meer informatie? Meldt u zich dan bij het sociaal loket of bij uw contactpersoon van team Participatie.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via