Festivalterrein Ribs & Blues

Buurtfeest / buurtbarbecue

Buurtfeest of buurtbarbecue is meldingsvrij

Een buurtfeest of buurtbarbecue is een besloten feest waarbij de volgende aandachtspunten gelden:

  • Er wordt geen overlast of hinder veroorzaakt door versterkte muziek
  • Er is geen belemmering voor verkeer en hulpdiensten
  • Er worden geen wegen afgesloten
  • Bij het plaatsen van objecten moet  te allen tijde rekening worden gehouden met 3.5 meter vrije doorgang voor de hulpverlenende diensten
  • Plaats je een tent van enige omvang dan moet je hiervan melding maken via het formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen