Burgerlijke stand, uittreksel of afschrift

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat u wilt (her)trouwen. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie.

Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt in Raalte dus alleen een uittreksel van gebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap, overlijden, krijgen die in Raalte hebben plaatsgevonden.

Digitaal

Wilt u het uittreksel burgerlijke stand digitaal aanvragen houd dan uw DigiD gegevens bij de hand. U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen. 

Aanvraagformulier uittreksel Burgerlijke stand. (DigiD)

Balie burgerzaken gemeentehuis

Wanneer u naar het gemeentehuis komt neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs

Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen? Dan neemt u ook mee:

 • een schriftelijke machtiging
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet

U kunt een afschrift voor iemand anders aanvragen, als u:

 • toestemming heeft gekregen
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • een erfgenaam bent
 • het kind of de ouder bent
 • de vertegenwoordiger bent

U mag uiteraard ook een afschrift aanvragen als de akte betrekking heeft op uzelf.

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 14,30 (tarief 2022).