• Veiligheid
 • Toezicht en Handhaving
 • Bedrijfsvoering
 • Dienstverlening inclusief digitalisering
 • Communicatie
 • Personeel & Organisatie
 • Lobby

Hoofd- en nevenfuncties

 • Burgemeester gemeente Raalte ( bezoldigd)
 • Voorzitter Referendumcommissie Zwolle (onbezoldigd)
 • Voorzitter VNG Overijssel (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Overijsselse Ombudsman (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland ( onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Regio Zwolle (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurscollege Oost-Nederland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Tafel Bereikbaarheid, Regio Zwolle (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep Veiligheidsstrategie Eenheid Oost (onbezoldigd)
 • Portefeuillehouder Ondermijning/OMGs (districts- en eenheidsniveau) en RCIV (district)(onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Oxfam Novib (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht NMO (onbezoldigd met vacatiegeld van € 100,00 per vergadering (6xpj)
 • Lid Regiegroep Regio Zwolle (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep RIEC (onbezoldigd)
 • Voorzitter Veilig Verkeer Nederland (VVN)(vrijwilligersvergoeding)

Toespraken

Een overzicht van de toespraken die de burgemeester gegeven heeft sinds zijn installatie in 2014.

Overzicht declaraties

 • 3e kwartaal 2022. Verblijfskosten € 240,20
 • 3e kwartaal 2022. Reiskosten met bestemming buiten de gemeente € 553,84
 • 1e Kwartaal 2022. Reiskosten met bestemming buiten de gemeente € 493,92
 • 2e Kwartaal 2021. Reiskosten met bestemming buiten de gemeente € 113,12.
 • 1e Kwartaal 2021. Reiskosten met bestemming buiten de gemeente € 203,28