Wat kan ik met mijn vrijgekomen (agrarische) gebouwen/erf doen?

Beleid vrijkomende (agrarische) erven en gebouwen

Het buitengebied van Raalte verandert. In de periode 2012 – 2030 komt naar verwachting ca 300.000m2 agrarische bebouwing vrij door bedrijfsbeëindiging van agrarische bedrijven. Om te voorkomen dat op grote schaal leegstand ontstaat heeft de gemeente Raalte beleid vastgesteld om leegstand tegen te gaan. Doel van dit beleid is het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied.

Wat kan ik met mijn gebouwen/erf doen?

  • Een woning bouwen met de Rood  voor Rood regeling. Belangrijkste voorwaarden: minimaal 850m2 ontsierende gebouwen slopen en verbeteren ruimtelijke kwaliteit.
  • Extra (bij)gebouwen bouwen met de Schuur voor Schuur regeling. Belangrijkste voorwaarden: verbeteren ruimtelijke kwaliteit en sloop van een veelvoud aan gebouwen.
  • Vestigen bedrijf in leegstaand gebouw of (onder voorwaarden) met vervangende nieuwbouw. Bedrijvigheid moet passen in het buitengebied en de ruimtelijke kwaliteit moet verbeteren.

Voor de precieze voorwaarden: zie de beleidsnota ‘erven in beweging’.

Nieuw hulpmiddel: de sloopbank

Voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied is vaak sloop van overtollige gebouwen vereist. Een voorbeeld is de Rood voor Rood regeling. Niet altijd is er direct concreet plan, waardoor oude gebouwen vaak onnodig lang in stand worden gehouden. De sloopbank doorbreekt dit.

Zo werkt de sloopbank:

  • Eigenaren die (nog) geen concreet plan hebben voor invulling  van hun erf of gebouwen kunnen hun gebouwen slopen en dit in de sloopbank laten registeren. De eigenaar ontvangt een sloopbewijs.
  • Gedurende 5 jaar kunnen de gesloopte m2 worden ingebracht in een traject waar sloop vereist is (bijv. schuur voor schuur of rood voor rood).
  • Het sloopbewijs is verhandelbaar.

Voor de precieze voorwaarden: zie de beleidsnota ‘erven in beweging’.

De sloopbank is nog in ontwikkeling. U kunt al wel verzoeken indienen om gebouwen te laten registreren. Het kan zijn dat een reactie op dat verzoek langer duurt dan u van ons gewend bent.

Hier te downloaden

Vragen?

Geen erf is hetzelfde, daarom geven we advies op maat. Nodig ons uit en wij komen graag bij u langs om samen de mogelijkheden te bespreken. Neem daarvoor contact op met Vincent Breen, Robert Voeten,  telnr. 0572 – 347 799 of mail naar info@raalte.nl