Budgetsubsidie

Het college stelt subsidie beschikbaar om maatschappelijke doelen te bereiken of te ondersteunen Eén van deze subsidievormen wordt budgetsubsidie genoemd. Wat is budgetsubsidie? Het is een subsidie op basis van een subsidieovereenkomst, die voor een tijdvak van één of meerdere jaren wordt verleend op grond van producten en prestaties.