Opvragen archiefstukken over objecten

Bij de gemeente kunt u archiefstukken over objecten aanvragen. Dat kan bij voorbeeld een kopie van een bouwtekening, bestemmingsplan, bestemmingsplanvoorschiften, bodemonderzoek of andere milieurelevante gegevens zijn.

Als u één of meer bouwtekeningen wilt opvragen, dan kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier (pdf). Wij verzoeken u altijd duidelijk aan te geven om welke gegevens het gaat. Als u de aanvraag wilt toelichten, vermeld het dan in uw bericht of stuur een bijlage mee.

Het aanvraagformulier met eventuele bijlage kunt u sturen naar Info@raalte.nl

Het gemeentearchief beschikt niet over tekeningen van riolering, kabels en leidingen en luchtkanalen.

Het is mogelijk de opgevraagde bouwdossiers eerst in te zien. U kunt dit op het formulier aangeven. We maken een afspraak met u zodra de dossiers beschikbaar zijn.

Het inzien van een bouwtekening is gratis.

Kosten (tarief 2021)

Wilt u een kopie of een scan van een bouwtekening, dan zijn hier kosten aan verbonden.

  • Van 1 tot en met 5 documenten € 16,80
  • Van 6 tot en met 20 documenten € 25,25
  • En daarna betaalt men € 25,25 per besteed kwartier.