Contactpersoon buitengebied gemeente Raalte

In de gemeente Raalte is Monique van Schagen een onafhankelijke gesprekspartner voor alle ondernemers en bewoners in het buitengebied. Ondernemers en bewoners in het buitengebied kunnen met allerlei vragen die te maken hebben met bedrijf, werk en wonen bij Monique van Schagen terecht. Ze is de schakel tussen de gemeente, De Kracht van Salland en eventuele andere organisaties. Monique volgt contactpersoon Cor Bosch op. Cor Bosch blijft wel bij aangelegenheden rondom kavelruil betrokken.

Onafhankelijke gesprekspartner

Monique van Schagen: “De transitie van de landbouw brengt voor agrariërs veel vragen, mogelijkheden, maar ook dilemma’s met zich mee. Deze brengen agrariërs niet snel ter sprake, omdat ze niet goed weten welke hulp goed aansluit bij hun boerenbestaan. De gemeente Raalte wil hen daarin ondersteunen en vindt het bovendien belangrijk dat ook niet-agrariërs op een laagdrempelige manier in gesprek kunnen met een onafhankelijke contactpersoon. Onafhankelijk, dus niet in dienst, maar wel in opdracht van de gemeente Raalte.”

In gesprek met de contactpersoon buitengebied

“U kunt alle vragen over wonen en werken in het buitengebied aan mij voorleggen. Dat gebeurt meestal gewoon aan de keukentafel. Het kan bijvoorbeeld gaan over uw bedrijf, actuele ontwikkelingen en de toekomst: bedrijfsovername, het vinden van een opvolger, het beëindigen van uw bedrijf of het vinden van een nieuw toekomstperspectief of wet- en regelgeving. Maar ook over veiligheid en wonen in het buitengebied, de relatie met medebewoners, over ondersteuning die de gemeente mogelijk kan bieden, financieel of beleidsmatig. Ik zal niet direct het antwoord paraat hebben, maar u in contact kunnen brengen met de mensen die die kennis wel hebben. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Daarbij is mijn uitgangspunt dat u zelf de regie blijft voeren.”

Afbakening van taken met de erfcoaches

In het buitengebied van de gemeente Raalte is Jantine Haverkamp namens provincie Overijssel actief als erfcoach. Zij ondersteunt erfeigenaren die hun erf of bebouwing willen verduurzamen of verbeteren. Daarnaast kan Jantine Haverkamp ook doorverwijzen bij thema’s rondom bijvoorbeeld agrarisch ondernemen, veiligheid of sociale knelpunten. “Mijn functie en die van Jantine overlappen elkaar enigszins in die rol van doorverwijzer. We hebben daarom ook regelmatig contact met elkaar. Waar Jantine zich met name richt op vragen over ontwikkelingen op het erf, richt ik mij als contactpersoon nadrukkelijk op de verbinding tussen de bewoners van het buitengebied en de gemeente.”

Zet de eerste stap en neem contact op!

Wilt u graag met de contactpersoon buitengebied spreken over de toekomst van uw bedrijf of erf? Zet dan nu de eerste stap en bel of mail met Monique van Schagen. Dit kan via telefoonnummer (06) 83 89 05 97 of monique@dekrachtvansalland.nl.