safety-emergency iconBodycams in Raalte

Gemeente Raalte start een proef om handhavers (boa’s) uit te rusten met een bodycam. Boa’s krijgen soms te maken met onveilige situaties. Je kunt hierbij denken aan schelden, bedreigingen en soms zelfs fysiek geweld. De proef met de bodycams moet uitwijzen of de aanwezigheid van de camera’s het gevoel van veiligheid van handhavers vergroot. Op deze pagina vind je antwoorden op vragen over de inzet van de bodycams.

Wat zijn bodycams en waarom worden ze gebruikt?

Een bodycam is een kleine camera die op de kleding van een handhaver gedragen wordt. Een boa kan de bodycam aanzetten om een gebeurtenis te filmen. Bijvoorbeeld als hij/zij zich bedreigd voelt of als een situatie onveilig wordt voor omstanders. De beelden kunnen worden gebruikt bij een eventuele aangifte.

Een handhaver van de gemeente (ook wel boa, buitengewoon opsporingsambtenaar genoemd) werkt aan de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Vooral het voorkomen van overlast en verloedering valt binnen het takenpakket van de handhavers. Denk hierbij aan de aanpak van fout parkeren, fietsen door winkelgebieden en de aanpak van overlast door hondenpoep. Boa’s zijn bevoegd om boetes uit te schrijven als zij overtredingen constateren.

Ja. Handhavers mogen opnames van je maken als hij/zij vindt dat er een onveilige of bedreigende situatie ontstaat. Er is hierbij geen toestemming nodig van de personen die in beeld komen.

De bodycams die gedragen worden staan in de ‘stand-by’ mode. Dit houdt in dat de beelden niet continu opgeslagen worden. Pas als de boa de opnameknop indrukt, worden de beelden vanaf dat moment opgeslagen. Ook de minuut voor het indrukken wordt opgeslagen.

Als er beelden zijn opgenomen door een boa worden deze aan het einde van de dienst automatisch geüpload naar een beveiligde omgeving. Slechts een beperkt aantal personen heeft toegang tot de beelden. De

beelden worden normaal gesproken na 72 uur verwijderd, tenzij er juridisch aanleiding is om ze langer te bewaren. Als een boa slachtoffer is geweest van agressie of geweld kunnen de beelden gebruikt worden voor een aangifte bij de politie. Daarnaast kan ook de politie de beelden opvragen bij de gemeente.

Het kan voorkomen dat er beelden van je worden gemaakt op straat. Als er beelden van je zijn gemaakt, heb je het recht om deze in te zien. Binnen 72 uur na de gemaakte opname kun je laten weten dat je je beelden wilt inzien. Je kunt alleen beelden inzien die van jezelf zijn gemaakt. Eventuele andere personen op de beelden worden onherkenbaar gemaakt. De gemeente gaat veilig om met de gemaakte beelden en houdt zich hierbij streng aan de privacyregels (AVG).

Meer informatie

Meer informatie over het inzien van jouw eigen beelden vind je op de pagina Opvragen beelden bodycam. Voorgaande link brengt je naar de website van de gemeente Deventer, omdat de gemeente Raalte in dit project samenwerkt met de gemeente Deventer.