default iconBinnenkort: de Stoppersregeling

Het kabinet werkt op dit moment aan 2 stoppersregelingen. De regeling treedt naar verwachting 1 juli inwerking en vanaf dat moment kunt u een subsidie aanvragen. Zodra de regeling bekend is, vindt u op deze pagina daar meer informatie over. 

  1. Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv)
  2. Piekbelastersregeling (LBV+)

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv)

Dit is een subsidieregeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf of een locatie van hun bedrijf. Het doel van de regeling is om de stikstofemissie (ammoniak) vanuit de veehouderij te verlagen, zodat natuur die daarvoor gevoelig is, kan herstellen. 

De regeling is vrijwillig. Deze subsidie kan u helpen om het financiële plaatje na beëindiging passend te maken. Uw bedrijf moet dan wel een bepaalde mate van stikstofdepositie veroorzaken op overbelaste Natura 2000-gebieden. Dit wordt de drempelwaarde genoemd. Wat de drempelwaarde is, is op dit moment niet bekend.

Piekbelastersregeling (LBV+)

De Piekbelastersregeling (LBV+) is bedoeld voor een agrarisch of industrieel bedrijf dat in de buurt van een Natura 2000-gebied ligt en relatief veel stikstofuitstoot heeft. Er komt een website van de Rijksoverheid waarop u als agrariër kunt checken of u een piekbelaster bent. Hiervoor moet uw bedrijf een minimaal aantal mol stikstof uitstoten. Dit wordt ook wel de drempelwaarde genoemd. Wat deze drempelwaarde is, is op dit moment niet bekend. Als uw bedrijf voldoet aan de drempelwaarde, kunt u gebruikmaken van een subsidieregeling waarmee u kunt innoveren, uw bedrijf stoppen of verplaatsen. Op die manier kan de stikstofuitstoot in dat gebied fors omlaag worden gebracht.

Veel gestelde vragen

Kan de gemeente mij helpen of ik in aanmerking kom voor de stoppersregeling?

De gemeente kan u niet helpen om te kijken of u in aanmerking komt voor één van beide stoppersregeling. Hiervoor moet u zelf een adviseur inschakelen die u hierbij helpt. Het Rijk stelt ook geen geld of adviseurs beschikbaar om u te helpen bij de aanvraag.

Welke rol heeft de gemeente bij de stoppersregeling?

Als gemeente hebben we de rol om vergunningen in te trekken, sloop te controleren en het bestemmingsplan te wijzigen dat er op deze locaties geen vee meer mag worden gehouden in combinatie met andere bestemming.  

De aanvraag voor de stoppersregeling doet u via de Rijksoverheid. Zodra meer bekend is hoe u dit kunt doen, leest u dat op deze pagina. 

Plannen voor uw bedrijf of vragen over de stoppersregelingen?

Wij komen graag met u in gesprek over eventuele plannen die u heeft. Dit kan bijvoorbeeld gaan over Rood voor Rood of over het starten van een ander bedrijf. Dit doen we bij voorkeur bij u aan de keukentafel.

Heeft u vragen over de stoppersregelingen? U kunt bij Dennis Witteveen terecht voor vragen over de regelingen voor zowel ondernemers als medeoverheden. Vanwege de verwachte vele aanvragen kan het zijn dat hij niet alle gesprekken/vragen kan beantwoorden, maar dat collega’s dit doen.

Neem contact met hem op via 0572 34 77 99 of mail naar stoppersregeling@raalte.nl

Dennis Witteveen

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via