payment iconBijstandsuitkering

Als je te weinig geld hebt om in het levensonderhoud te voorzien, kom je mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt het inkomen aangevuld tot een minimale grens. Je ontvangt dan een inkomen, totdat je weer aan het werk kunt. Je vraagt de bijstand aan bij het UWV. Daar kun je je inschrijven als werkzoekende. Het UWV kijkt of er werk voor je is. Als je niet meteen aan de slag kunt, stuurt het UWV de bijstandsaanvraag door naar ons.

Wij nemen vervolgens contact met je op en vragen je om bewijsstukken aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Burgerservicenummer (BSN).
 • Bankafschriften.
 • Overzicht van schulden.
 • Bewijs van vermogen.
 • Belastingtoeslagen of heffingskortingen.

Op basis hiervan bepalen wij of je recht hebt op een bijstandsuitkering en hoeveel geld je krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten het inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals bijvoorbeeld een huis en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn mogen wij eenmaal verlengen.

Voorwaarden bijstandsuitkering

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

 • Jij en je eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • Je hebt niet meer vermogen dan is toegestaan.
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je woont in Nederland.
 • Je hebt geen recht op een andere uitkering.
 • Je behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • Je moet voldoen aan de Wet Taaleis

Ben je jonger dan 27 jaar?

Jongeren met weinig geld komen misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Ben je 18 jaar of ouder, maar jonger dan 27 jaar? Dan moet je eerst zelf 4 weken op zoek gaan naar werk of een opleiding. Pas als dat niet lukt kun je een bijstandsuitkering aanvragen.

Voorschot bijstandsuitkering

Is de aanvraag langer dan vier weken in behandeling? Dan heb je mogelijk recht op een voorschot. Je hoeft hier niet speciaal om te vragen. De hoogte van het voorschot is 90% van de uitkering. Een voorwaarde is dat je alle beschikbare gegevens voor de aanvraag op tijd en volledig inlevert. Je ontvangt geen voorschot als bij de aanvraag al duidelijk is dat je geen recht hebt op een bijstandsuitkering. Heb je na vier weken geen voorschot ontvangen? Neem  dan contact op met het sociaal loket.

Je moet het voorschot altijd terugbetalen. Als je recht heeft op bijstand, dan verrekenen we het voorschot met de eerste uitbetaling van de bijstandsuitkering. En natuurlijk verwerken wij de aanvraag op een zo kort mogelijke termijn zodat je snel duidelijkheid hebt. Je kunt geen voorschot ontvangen als je al een bijstandsuitkering hebt.

Bezwaar bijstandsuitkering

Uiterlijk acht weken nadat je een uitkering hebt aangevraagd, krijg je een brief met de beslissing. Soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is, de aanvraag nog niet volledig is of je de aanvraag te laat inlevert. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken door een bezwaarschrift in te leveren. Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van ons besluit. Je kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Raalte.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • Naam en adres van de indiener.
 • De dagtekening.
 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
 • De gronden van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel op jouw verzoek een voorlopige voorziening treffen als onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist.

Contact sociaal loket

Heb je vragen over bijstand dan kunt u contact opnemen met het sociaal loket.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via