Bijstandsuitkering

Heb je weinig inkomen en geen recht op een andere uitkering? Dan kun je een bijstandsuitkering krijgen. Met deze uitkering wordt jouw inkomen aangevuld tot een minimale grens.

Hoe werkt het?

Je vraagt de bijstandsuitkering aan bij www.werk.nlexterne-link-icoon. Daar schrijf je je ook in als werkzoekende. Wij nemen contact met je op en vragen je om ons een aantal documenten te sturen. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bankafschriften
 • Overzicht van schulden
 • Bewijs van vermogen
 • Belastingtoeslagen of heffingskortingen

Op basis hiervan bepalen wij of je recht hebt op een bijstandsuitkering en hoeveel inkomen je krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten het inkomen en het eigen vermogen (bezittingen zoals bijvoorbeeld een huis en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn mogen wij eenmaal verlengen.

Veel gestelde vragen over de bijstandsuitkering

Is de aanvraag langer dan vier weken in behandeling? Dan heb je mogelijk recht op een voorschot. Je hoeft hier niet speciaal om te vragen. De hoogte van het voorschot is 90% van de uitkering. Je kunt een voorschot krijgen als je alle gegevens voor de aanvraag op tijd hebt ingeleverd. Je ontvangt geen voorschot als bij de aanvraag al duidelijk is dat je geen recht hebt op een bijstandsuitkering. Heb je na vier weken geen voorschot ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Je moet het voorschot altijd terugbetalen. Als je recht hebt op bijstand, dan verrekenen we het voorschot met de eerste uitbetaling van de bijstandsuitkering. En natuurlijk verwerken wij de aanvraag zo snel mogelijk zodat je snel duidelijkheid hebt. Je kunt geen voorschot ontvangen als je al een bijstandsuitkering hebt.

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

Jongeren met weinig geld kunnen ook in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Ben je 18 jaar of ouder, maar jonger dan 27 jaar? Dan moet je eerst zelf 4 weken op zoek gaan naar werk of een opleiding. Pas als dat niet lukt kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Is dit voor jou niet mogelijk? Dan kunnen we een uitzondering maken. Neem contact met ons op. 

Uiterlijk acht weken nadat je een uitkering hebt aangevraagd, krijg je een brief met de beslissing. Soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is, de aanvraag nog niet volledig is of je de aanvraag te laat inlevert. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken door een bezwaarschrift in te leveren. Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van ons besluit. Je kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Raalte.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • Naam en adres van de indiener.
 • De dagtekening.
 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
 • De gronden van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel op jouw verzoek een voorlopige voorziening treffen als onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist.

Heb je hulp nodig? Neem contact met ons op:

 • Stuur een e-mail naar: sociaalloket@raalte.nl.
 • Bel naar: (0572) 34 77 99. Vertel wat jouw vraag is en we bellen je binnen 2 werkdagen terug. 
 • Heb je al een eigen consulent? Dan kan je met vragen terecht bij jouw consulent