Plattegrond De Brink Raalte

Biedprocedure De Brink 2

Aanmeldformulier biedprocedure De Brink

Biedprocedure De Brink 2

Het voormalige schoolgebouw aan de Brink 2 in Raalte komt leeg te staan als gevolg van de nieuwbouw van basisschool de Korenbloem. Dat betekent dat deze locatie in verkoop gaat. Dit gebeurt via een biedprocedure.

Over de locatie

Locatie De Brink 2 ligt op de hoek van de Jan van Arkelstraat, Hartkampweg en De Brink. De omgeving wordt gevormd door een bestaande woonwijk en aan de overzijde van de Jan van Arkelstraat bevindt zich zorgcentrum de Hartkamp.

Het voormalige schoolgebouw wordt in opdracht van de gemeente Raalte gesloopt (door derden). Dit omvat de opstal plus funderingen. Daarnaast worden ook alle kabels & leidingen, groenvoorziening en bestrating op de kavel verwijderd.

De gemeente verkoopt de locatie via een biedprocedure aan een marktpartij. De grond wordt verkocht met de bestemming maatschappelijk. De ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan, inclusief de daarvoor benodigde/relevante onderzoeken (akoestisch onderzoek, bodemonderzoek, beschermde flora & fauna, archeologie etc.).

In het college van B&W is vastgesteld dat de locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. Specifiek voor een woningbouwprogramma met levensloopbestendige woningen in koop en/of huur. Gezien de ligging, tegenover verzorgingshuis de Hartkamp met voorzieningen, is deze inbreidingslocatie daar zeer geschikt voor. Er worden ook vier sociale huurwoningen op het terrein ontwikkeld. De ontwikkelaar zorgt onder meer voor voldoende parkeerplaatsen, ruimte voor waterberging, groen en een toegangsweg.

Eisen aan bieding

Er komen vijf marktpartijen in aanmerking voor het doen van een bieding. Hoe vijf marktpartijen worden geselecteerd kun je lezen op 'Selectie partijen biedproces".

Partijen die geselecteerd zijn voor het uitbrengen van een bieding, geven in hun bieding een visie op de ontwikkeling en voorzien deze van een structuurontwerp met inrichtingsplan. In de biedprocedure staat omschreven op welke wijze de bieding wordt beoordeeld. Op hoofdlijnen zijn dat de volgende punten:

  • Een visie waarin de projectontwikkelaar op schrift verwoord hoe deze de in dit document gestelde kaders verwerkt in de ontwikkelvisie. En hoe deze de kwaliteit in het vervolgtraject waarborgt.
  • Een onderbouwing van de ontwikkelvisie middels een structuurontwerp van de locatie met een differentiatie van het beoogde woonprogramma.
  • Een procesaanpak waarin staat beschreven in welke mate de sociale huurwoningen met een woningbouwcorporatie of andere partij wordt vormgegeven.
  • Een visie waarin de ontwikkelaar beschrijft hoe deze de buurt/omwonenden betrekt bij de verdere ontwikkeling van de locatie.
  • Invulling van de duurzaamheidsopgave, invullen kans om vastgoed ENG te realiseren i.p.v. BENG.

De beoordelingspunten staan nader omschreven in de biedprocedure. Om de maatschappelijke kosten te beperken, worden via een voorselectie vijf partijen geselecteerd die een bieding mogen uitbrengen.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

 

 

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Social Media

 

Wij zijn bereikbaar via