taxes iconBetalingsregeling

Beschrijving

Kun je de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen en kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding? Maak dan gebruik van de automatische incasso. De aanslag wordt dan in de resterende termijnen van het aanslagjaar geïncasseerd.

Voorbeeld

De aanslag heeft een dagtekening van 28 februari 2022. Je geeft een machtiging voor een automatische incasso af voor 10 maart 2022. Het aanslagbedrag wordt dan in 10 gelijke maandelijkse termijnen geïncasseerd van je bankrekening. Het gaat dan over de maanden maart tot en met december 2022.

Betalingsregeling of uitstel

Is het niet mogelijk gebruik te maken van een automatische incasso, maar wil je de aanslag wel in termijnen betalen? Vraag dan zo snel mogelijk een betalingsregeling of uitstel van betaling aan bij de Regionale Samenwerking. Is ook een termijnbetaling nu even lastig? Dan kun je uitstel van betaling aanvragen.

Aanvragen

Digitaal aanvragen

Je kunt digitaal een betalingsregeling aanvragen via het belastingloket. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Schriftelijk aanvragen

Een betalingsregeling kun je schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar:

Regionale Samenwerking Financiële Administratie DOWR

T.a.v. Vorderingen

Postbus 5000

7400 GC Deventer

Je kunt de aanvraag ook mailen naar vorderingen@dowr.nl.

Wat heb je nodig?

 • volledige naam;
 • volledig adres;
 • het aanslagnummer;
 • bankafschriften over een periode van 1 maand, voorzien van een bankrekeningnummer, alle transacties en het saldo;
 • een overzicht van het inkomen;
 • heb je een partner, dan ook een overzicht van het inkomen van je partner;
 • gegevens over huur of hypotheek, zorgverzekering en eventueel betaalde alimentatie en onderhoudsbijdrage;
 • gegevens over tegemoetkomingen auto/reiskosten werkgever;
 • gegevens over zorg- en huurtoeslagen;
 • een overzicht van heffingskortingen en belastingteruggaven;
 • een overzicht van alle schulden, inclusief de schuldeisers en de aflossingen op de schulden.

Voorwaarden

Of je een betalingsregeling krijgt, is afhankelijk van de financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden je de regeling krijgt. Je moet het verzoek wel binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag hebben ingediend bij de Regionale Samenwerking Financiële Administratie DOWR.

Bijzonderheden

Je kunt de aanslag gemeentelijke belastingen ook betalen via automatische incasso. Je betaalt dan automatisch in meerdere termijnen.

Contact

Heb je vragen? Bel of mail ons. Wij helpen je graag.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via