Gemeenteraad

Welkom bij de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. De raad vertegenwoordigt u als inwoner van de gemeente Raalte en neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om de bouw van een school of het innen van belastingen, het begint met een besluit van de gemeenteraad.

Iedere vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Raalte van 18 jaar en ouder de gemeenteraad. De raad van de gemeente Raalte bestaat uit 25 leden. Ieder raadslid is vertegenwoordiger van een politieke partij. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

In het Roalter akkoord 2018-2022 staat beschreven waar de gemeenteraad de komende jaren op in wil zetten voor Raalte. Daarbij is eerst gekeken naar wat de raad bindt op een negental beleidsprogramma's.

In het Reglement van Orde is de werkwijze van de gemeenteraad beschreven.

Meepraten en meedenken

  • De rond-de-tafelgesprekken zijn voor inwoners de gelegenheid om met raadsleden in gesprek te gaan. Op deze manier kunt u meepraten over actuele onderwerpen.
  • Heeft u een goed plan? Start dan een burgerinitiatief!
  • Heeft u met een groep mensen een verzoek aan de gemeente Raalte dan kunt u online een petitie organiseren.
  • U kunt de gemeenteraad een e-mail sturen of een brief schrijven wanneer u iets onder de aandacht wilt brengen.

Griffie

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffier en zijn team. U kunt bij hen terecht met alle vragen over de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. De samenstelling van de rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden. U kunt zelf een voorstel voor een onderzoek indienen. Tot nu heeft de rekenkamercommissie de volgende onderzoeken uitgevoerd.

Samenstelling gemeenteraad >

Overzicht van de fracties en raadsleden. Als u op de foto van een raadslid klikt krijgt u meer informatie over het raadslid en zijn/haar stemgedrag.

Vergaderkalender >

Hier vindt u de agenda en vergaderstukken van de agendacommissie, rekeningcommissie, rond-de-tafelgesprek en raadsvergadering.  

Vergadering live meekijken >

U kunt de raadsvergadering live volgen en achteraf terugkijken. De rond-de-tafelgesprekken kunt u na 4 werkdagen terugluisteren.

Schriftelijke vragen >

Een overzicht van de schriftelijke vragen ingediend door raadsfracties en de beantwoording door het college. 

Kindergemeenteraad >

Het doel van de kindergemeenteraad is kinderen uit de gemeente Raalte op een speelse manier in aanraking te laten komen met politiek.

Met de raad op pad >

In 2019, 2020 en 2021 bezoekt de gemeenteraad alle kernen in de gemeente Raalte om in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers.