Digipanel

Er zit ontzettend veel kennis en energie in onze samenleving. Daar maken we als gemeente dankbaar gebruik van. Dit doen we bijvoorbeeld door samen te werken aan projecten, door initiatief van inwoners te ondersteunen of door inwoners via allerlei kanalen te bevragen.

Het Digipanel van de gemeente is één van de manieren om de opinie van inwoners te peilen. Leden van het digipanel ontvangen ongeveer eens per maand een vragenlijst van de gemeente Raalte. Dit kan gaan over allerlei onderwerpen. Van afval en duurzaamheid tot woningbouw en ondersteuning om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De uitkomsten van de vragenlijsten gebruiken we als gemeente om beleid te maken of trends en ontwikkelingen te signaleren.

Voor wie?

Iedere inwoner van de gemeente Raalte is van harte welkom om lid te worden van het panel. U ontvangt per mail vragenlijsten van ons. Bij iedere vragenlijst kiest u er zelf voor of u wel of niet deelneemt. Er is geen verplichting. U kunt zich op elk moment afmelden voor de digipanel.

Aanmelden

Meld u nu aan voor het digipanel

Privacy

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met de gegevens van digipanelleden om. Bekijk de privacyverklaring. Bij het doen van onderzoek en de verwerking van de gegevens houdt gemeente Raalte zich aan de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek.

Contact

Heeft u vragen? Wij horen ze graag via het e-mailadres digipanel@raalte.nl telefonisch via 0572 34 77 99.