Bekendmakingen en lokale wet- en regelgeving

Officiële publicaties van onder meer verleende vergunningen. En de actuele verordeningen, reglementen, besluiten, beleidsregels en ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen).

Bekendmakingen

Verordeningen, besluiten, reglementen en beleidsregels

Bent u op zoek naar wet- en regelgeving van de gemeente Raalte? Bijvoorbeeld:

  • Aanwijzingsbesluiten en mandaatbesluiten.
  • Beleidsregels.
  • Regelingen (zoals subsidieregelingen) en nadere regels.
  • Reglementen
  • Verordeningen 

U kunt deze vinden op op overheid.nl via Regelgeving gemeente Raalte

E-mailservice overheid

U kunt bekendmakingen ook -op maat- ontvangen via een e-mail notificatie en/of via een app. Zo mist u geen bekendmaking meer in uw postcodegebied en weet u precies wat er speelt in uw buurt. Deze service is gratis en u kunt zich altijd weer afmelden.

App Over uw buurt  

Download nu de Over uw buurt app in de App Store™, of de Microsoft Store