Bestuur en dienstverlening (programma 9 roalter akkoord)

De samenleving verwacht van het openbaar bestuur concrete resultaten op maatschappelijke opgaven. De overheid positioneert zich als onderdeel van de samenleving en staat voor de uitdaging vertrouwen te verkrijgen en te behouden in een veranderende samenleving. Complexe opgaven vragen om een sterke democratie en een bestuur dat in staat is om problemen aan te pakken en dat te doen op een wijze die aansluit bij de eisen van deze tijd. Als eerste overheid blijft de dienstverlening aan inwoners, organisaties en instellingen de essentie van ons werk: excellente dienstverlening daar waar het er voor inwoners echt toe doet.

Dit zijn de ambities voor onze gemeente:

De gemeente Raalte is en blijft een zelfstandige gemeente. Een aantal maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, vraagt om regionale samenwerking. Onze gemeente neemt deel aan deze samenwerking en behoudt hierbij de mogelijkheid zelfstandig beleid te ontwikkelen. De ervaring die we met overheidsparticipatie hebben opgedaan zetten we voort en de ingezette weg naar bestuurlijke vernieuwing zetten we door. We zetten erop in producten en diensten te digitaliseren, maar ook blijft het mogelijk om het gemeentehuis te bezoeken om diensten fysiek af te nemen. In al onze uitingen willen we helder en begrijpelijk communiceren.

Dit gaan we doen om onze ambities waar te maken:

  • De raad op pad, in welke vorm dan ook, zetten we door
  • We zorgen voor laagdrempelige inspraakmogelijkheden (niet langer: “5 minuten inspreekrecht” bij de raadpleinsessie)
  • We willen experimenteren met meer zeggenschap voor burgers
  • We gaan meer op afspraak werken aan de balies
  • We investeren extra financiële middelen om de opgave op informatieveiligheid en digitalisering aan te kunnen