build-reside iconBestemmingsplan, afwijking

Beschrijving

Als je een bouwplan hebt, moet je controleren of de plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als je alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als je een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken.

Passen de plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of je mag afwijken van het bestemmingsplan.

Er zijn verschillende manieren waarop je van het bestemmingsplan kunt afwijken:

  • Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): bijvoorbeeld als je tijdens het bouwproject een woonkeet nodig hebt. Daarna moet je de toestand in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
  • Binnenplanse afwijking: als je kiest voor een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven.
  • Buitenplanse afwijking: als je kiest voor een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht.
  • Een speciaal (groter) project: stuur met de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee. Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem. Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft.

Wijst de gemeente het verzoek af? Dan kun je nog vragen of de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen. Zie ook ‘Bestemmingsplan, wijzigen’.

Aanvragen

Het verzoek om af te mogen wijken van het bestemmingsplan doe je tegelijk met de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Je gaat daarvoor naar het Omgevingsloket Online (OLO).

Bij een verzoek om afwijking geef je de volgende gegevens door:

  • om welke locatie het precies gaat
  • waarom de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken
  • de aard en omvang van het bouwwerk of de (bedrijfs)activiteiten

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op de aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Je vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die je wilt uitvoeren. Dit doe je bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via