Besluitenlijst B&W

Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Die bijeenkomsten zijn niet openbaar.

Wel kun je de besluitenlijsten en de daarbij behorende collegevoorstellenexterne-link-icoon bekijken.