Beleidsplan Recreatie en toerisme

De gemeente Raalte heeft een beleidsplan recreatie en toerisme 2017-2020

Hoe ziet ons beleid op het gebied van recreatie en toerisme er uit?

  • Onze ambitie is in 2020 zijn er 250 extra banen, 18.000 extra overnachtingen van buitenlandse bezoekers en € 16 miljoen extra bestedingen in Salland.
  • We zijn als gemeente slechts één van de vele spelers in de recreatief toeristische sector. De belangrijkste spelers zijn de ondernemers. Zij staan dan ook centraal in het beleid. We willen hen faciliteren en verbinden. Op het gebied van infrastructuur blijft de gemeente wel initiërend en uitvoerend.
  • Uitgangspunt voor de marketing is Salland als merk. We zetten in op het versterken van Salland Marketing.
  • We ondersteunen en stimuleren samenwerking. Het gaat hierbij om samenwerking tussen ondernemers, met verschillende overheden en met andere organisaties. Door middel van bijeenkomsten, een vrijetijdscoördinator en een ondersteuningsbudget worden ondernemers ondersteund en met elkaar verbonden.
  • De wandel- en fietspaden en routes zijn in omvang en kwaliteit op niveau. Dit behouden we.
  • We geven planologische ruimte aan toeristische ondernemers. Diversiteit en kwaliteit van het aanbod staan in het beleid voorop. De gemeente signaleert hierbij een vraag naar meer dagrecreatie en staat dan ook open voor nieuwe initiatieven.