Bezwaar belastingen

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken via het belastingloket.

Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. u stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar van de Regionale Belastingsamenwerking.