Belastingen, kopie van aanslag

Bent u de aanslag gemeentelijke belastingen kwijt, dan kunt u bij de Regionale Belastingsamenwerking een kopie krijgen. U kunt de kopie ook zelf uitprinten via uw persoonlijke belastingpagina. 

U kunt uw aanslagbiljet inzien via uw persoonlijke belastingpagina.

Hebt u vragen? Bel of mail ons. Wij helpen u graag.

  • Telefoon: (0570) 69 34 43
  • E-mailadres: belastingen@dowr.nl
  • Postadres:Regionale belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer
  • Balie: stadhuis Deventer
  • U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp