Belasting, betalingsregeling

Kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Maak dan gebruik van de automatische incasso. De aanslag wordt dan in de resterende termijnen van het aanslagjaar geïncasseerd.

Voorbeeld

De aanslag heeft een dagtekening van 28 februari 2021. U geeft een machtiging voor een automatische incasso af voor 10 maart 2021. Het aanslagbedrag wordt dan in 10 gelijke maandelijkse termijnen geïncasseerd van uw bankrekening. Het gaat dan over de maanden maart tot en met december 2021.

Betalingsregeling of uitstel

Is het voor u niet mogelijk gebruik te maken van een automatische incasso, maar wilt u de aanslag wel in termijnen betalen? Vraag dan zo snel mogelijk een betalingsregeling of uitstel van betaling aan bij de Regionale Samenwerking. Is ook een termijnbetaling nu even lastig? Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. 

Digitaal aanvragen

U kunt digitaal een betalingsregeling aanvragen via het belastingloket. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. 

Schriftelijk aanvragen

Een betalingsregeling kunt u schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar:

Regionale Samenwerking Financiële Administratie DOWR

T.a.v. Vorderingen

Postbus 5000

7400 GC Deventer

U kunt de aanvraag ook mailen naar vorderingen@dowr.nl.

Wat heeft u nodig?

 • uw volledige naam;
 • uw volledig adres;
 • het aanslagnummer;
 • bankafschriften over een periode van 1 maand, voorzien van uw bankrekeningnummer, alle transacties en het saldo;
 • een overzicht van uw inkomen;
 • heeft u een partner, dan ook een overzicht van het inkomen van uw partner;
 • gegevens over huur of hypotheek, zorgverzekering en eventueel betaalde alimentatie en onderhoudsbijdrage;
 • gegevens over tegemoetkomingen auto/reiskosten werkgever;
 • gegevens over zorg- en huurtoeslagen;
 • een overzicht van heffingskortingen en belastingteruggaven;
 • een overzicht van alle schulden, inclusief de schuldeisers en de aflossingen op de schulden.

Of u een betalingsregeling krijgt, is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden u de regeling krijgt. U moet uw verzoek wel binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag hebben ingediend bij de Regionale Samenwerking Financiële Administratie DOWR.

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen ook betalen via automatische incasso. U betaalt dan automatisch in meerdere termijnen.

Hebt u vragen? Bel of mail ons. Wij helpen u graag.

 • Telefoon: (0570) 69 33 50
 • E-mailadres: vorderingen@dowr.nl
 • Postadres: Regionale Samenwerking DOWR, Financiële Administratie, t.a.v. Vorderingen, Postbus 5000, 7400 GC Deventer
 • Balie: stadhuis Deventer

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp.