Luchtfoto N35

Behandeling zienswijzen Heino Noord en Heino-Raalte

Op 8 maart zijn de ontwerpbestemmingsplannen voor de deeltrajecten Heino Noord en Heino-Raalte vrijgegeven. De bestemmingsplannen kwamen op 17 maart ter inzage te liggen. U kon de bestemmingsplannen van 17 maart tot en met 27 april inzien en een zienswijze indienen. De zienswijzen die zijn ingediend worden nu behandeld. In deze nieuwsbrief leest u meer over de behandeling van zienswijzen.

Bestemmingsplannen Heino Noord en Heino-Raalte

In de vrijgegeven bestemmingsplannen gaat het voor zowel Heino Noord als Heino-Raalte om de aanleg van een bajonetkruising en een parallelweg. Ook worden oversteken en in- en uitritten opgeheven en nieuwe aangelegd voor de nieuwe parallelwegen. Alle stukken die bij deze bestemmingsplannen hoorden, zijn voor een periode van 6 weken voor zienswijzen ter inzage gelegd.

Wat houdt een zienswijze precies in?

Wanneer plannen ter inzage worden gelegd, heeft u recht om deze plannen te bekijken en hierop te reageren. U kunt dan reageren door een zienswijze in te dienen. In een zienswijze kunt u uw mening uiten over een besluit of plan van de gemeente. Zienswijzen kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de gemeente. Meestal heeft u 6 weken de tijd om te reageren op een plan of besluit.

Zienswijzen Heino Noord en Heino-Raalte

Alle stukken van de bestemmingsplannen konden ingezien worden bij de infohoek van de gemeente. Ook kon u deze digitaal bekijken op de website van de gemeente Raalte. Na de ter inzagelegging van de bestemmingsplannen voor de deeltrajecten Heino Noord en Heino-Raalte zijn er 19 zienswijzen ingediend. Op dit moment worden deze zienswijzen behandeld. We verwachten dat alle zienswijzen in september beantwoord zijn. Afhankelijk van de ingediende zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan wel of niet gewijzigd.

Hoewel de zienswijzen op dit moment nog worden behandeld, is het projectteam blij met het feit dat de bestemmingsplannen er zijn. Zo kunnen we hopelijk snel aan de slag met de veiligheidsmaatregelen voor beide deeltrajecten.

Meer informatie

Meer informatie over het project en een overzicht van alle maatregelen per deeltraject staan op www.n35wijthmennijverdal.nl. Heeft u vragen, stuur ons een mail n35wijhmen-nijverdal@rws.nl.