Bedrijfskavels Blankenfoort

Uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort

Bedrijventerrein Blankenfoort in Heino wordt met circa 3,5 hectare uitgeefbare grond uitgebreid. De uitbreiding is opgenomen in de regionale programmering bedrijventerreinen. De gemeente Raalte gaat zelf gronden verwerven, exploiteren en de kavels uitgeven.

De komende periode vindt er een verkenning van de exacte uitbreidingslocatie plaats. Voorwaarde is dat de uitbreiding aansluit op het bestaande terrein.

Het te doorlopen proces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • September 2019: besluit gemeenteraad.
  • Oktober 2019 – november 2019: infobijeenkomst en voorbereiding grondverwerving. Bekijk de presentatie.
  • November 2019 – januari 2020: grondverwerving.
  • Januari 2020 – april 2020: stedenbouwkundig plan, verkavelingsplan, meedenksessies, verplichte onderzoeken.
  • Mei 2020 – juli 2020 : procedure (voor-)ontwerp bestemmingsplan met inspraakbijeenkomst mogelijkheid voor bezwaar en beroep.
  • September 2020 – oktober 2020: voorbereiding civieltechnische werken.
  • November 2020 – januari 2021: aanbesteding en bouwrijp maken.
  • Januari 2021 – februari 2021: kaveluitgifte, vergunningaanvragen.
  • Vanaf maart 2021: start bouw.

De plannen worden samen met ondernemersvereniging Heino Aktief verder uitwerkt. Uitgaande van voorspoedig traject zal de totale doorlooptijd circa 1,5 jaar in beslag nemen.