Basisregistratie personen, uittreksel

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Dat is afhankelijk van de instantie die uw uittreksel nodig heeft. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft.

Hou ook rekening met het volgende:

  • U kunt een uittreksel voor een ander ophalen. U moet dan wel schriftelijke toestemming van die persoon hebben (en een geldig identiteitsbewijs van uzelf en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ander).
  • Er zijn ook andere uittreksels uit de BRP, zoals Bewijs van Nederlanderschap of een Bewijs van in leven zijn.

U vraagt een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Digitaal

U kunt het uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) digitaal aanvragen met uw DigiD. U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen. 

Gemeentehuis

U kunt het uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) ook in het gemeentehuis aanvragen. U kunt hiervoor een afspraak maken.

U heeft het volgende nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • U kunt contant of met uw pinpas betalen.

Digitaal

Vraagt u een uittreksel BRP digitaal aan en rekent u het uittreksel ook via internet af, dan kost het uittreksel € 10,20 (tarief 2022).

Gemeentehuis

Vraagt u een uittreksel BRP aan bij de balie in het gemeentehuis dan kost het uittreksel € 12,35 (tarief 2022).