Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

Beschrijving

Je kunt de gemeentelijke belastingen via automatische incasso betalen. Hiervoor machtig je de Regionale Belastingsamenwerking. De aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van jouw rekening.

Aanvragen

Met een automatische incasso kun je een machtiging afgeven, intrekken of wijzigen.

Wanneer kun je een automatische incasso aanvragen of intrekken?

Op de aanslag gemeentelijke belastingen staat de datum waarvoor je moet betalen. Een automatische incasso aanvragen doe je voor deze datum. Een machtiging intrekken kan altijd.

Bijzonderheden

Wanneer wordt geïncasseerd?

Heb je de Regionale Belastingsamenwerking toestemming gegeven voor een automatische incasso, dan wordt het bedrag iedere maand tussen de 25e en 30e van de rekening afgeschreven. Per belastingjaar betaal je de aanslag in maximaal 10 termijnen voor bedragen tussen € 30,00 en € 5.000,00. Bedragen kleiner dan € 30,00 of groter dan € 5.000,00 in maximaal 3 termijnen. Ontvang je de aanslag later in het jaar, dan betaal je het bedrag verspreid over de resterende maanden van het jaar.

Contact

Regionale Samenwerking DOWR Financiële Administratie

t.a.v. Kassier

Postbus 5000

7400 GC Deventer