Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

U kunt de gemeentelijke belastingen via automatische incasso betalen. Hiervoor machtigt u de Regionale Belastingsamenwerking. Uw aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening.

Met een automatische incasso kunt u uw machtiging afgeven, intrekken of wijzigen. 

Wanneer kunt u automatische incasso aanvragen of intrekken?

Op uw aanslag gemeentelijke belastingen staat de datum waarvoor u moet betalen. Een automatische incasso aanvragen doet u voor deze datum. Een machtiging intrekken kan altijd.

Wanneer wordt geïncasseerd?

Heeft u de Regionale Belastingsamenwerking toestemming gegeven voor een automatische incasso, dan wordt het bedrag iedere maand tussen de 25e en 30e van uw rekening afgeschreven. Per belastingjaar betaalt u de aanslag in maximaal 10 termijnen. Ontvangt u de aanslag later in het jaar, dan betaalt u het bedrag verspreid over de resterende maanden van het jaar.

Regionale Samenwerking DOWR Financiële Administratie

t.a.v. Kassier

Postbus 5000

7400 GC Deventer