Automatische incasso, betalingsregeling of kwijtschelding belastingen

Heb je moeite om de belastingen te betalen? Denk aan de gemeentelijke belasting of de waterschapsbelasting. Dan kom je misschien in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling. Vraag dit zo snel mogelijk na de ontvangst van je aanslag aan. 

Of je in aanmerking komt, hangt af van jouw persoonlijke financiële situatie. We kijken hierbij naar het inkomen, uitgaven en eigen geld.

Digitaal

Klik hier om de aanvraag digitaal te doen.externe-link-icoon Je hebt hiervoor je DigiD nodig. Zodra wij de digitale aanvraag hebben ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging. 

Op het gemeentehuis

De aanvraag voor kwijtschelding van belastingen en heffingen kun je ook doen door een afspraak te maken in het gemeentehuis. We helpen je dan bij het invullen van het formulier. Neem contact met ons op via 0572 34 77 99.

Dit neem je mee:

 • volledige naam en adres;
 • het aanslagnummer;
 • bankafschriften over een periode van 1 maand, voorzien van een bankrekeningnummer, alle transacties en het saldo;
 • een overzicht van het inkomen;
 • heb je een partner? Dan ook een overzicht van het inkomen van je partner;
 • gegevens over huur of hypotheek, zorgverzekering en eventueel betaalde alimentatie en onderhoudsbijdrage;
 • gegevens over tegemoetkomingen auto/reiskosten werkgever;
 • gegevens over zorg- en huurtoeslagen;
 • een overzicht van heffingskortingen en belastingteruggaven;
 • een overzicht van alle schulden, inclusief de schuldeisers en de aflossingen op de schulden.

Kwijtschelding of een betalingsregeling voor de aanslag van GBLT kun je aanvragen via de website van GBLT.externe-link-icoon

Heb je geen recht op kwijtschelding? Maar heb je tijdelijk niet voldoende geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kun je in aanmerking komen voor een betalingsregeling.

Digitaal

Je kunt online een betalingsregeling en/of uitstel van betalingexterne-link-icoon aanvragen. Je hebt hiervoor DigiD nodig.

Op papier

Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling kun je ook aanvragen door een brief te sturen naar:

Regionale Samenwerking Financiële Administratie
T.a.v. Vorderingen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Dit heb je nodig:

 • volledige naam en adres;
 • het aanslagnummer;
 • bankafschriften over een periode van 1 maand, voorzien van een bankrekeningnummer, alle transacties en het saldo;
 • een overzicht van het inkomen;
 • heb je een partner? Dan ook een overzicht van het inkomen van je partner;
 • gegevens over huur of hypotheek, zorgverzekering en eventueel betaalde alimentatie en onderhoudsbijdrage;
 • gegevens over tegemoetkomingen auto/reiskosten werkgever;
 • gegevens over zorg- en huurtoeslagen;
 • een overzicht van heffingskortingen en belastingteruggaven;
 • een overzicht van alle schulden, inclusief de schuldeisers en de aflossingen op de schulden.

Je kunt de gemeentelijke belastingen via  automatische incassoexterne-link-icoon betalen. Hiervoor machtig je de Regionale Belastingsamenwerking. De aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van jouw rekening.

Wanneer kun je een automatische incasso aanvragen of intrekken?

Op de aanslag gemeentelijke belastingen staat de datum waarvoor je moet betalen. Een automatische incasso aanvragen doe je voor deze datum. Een machtiging intrekken kan altijd.

Wanneer wordt geïncasseerd?

Het bedrag wordt iedere maand tussen de 25e en 30e van je rekening afgeschreven. Per belastingjaar betaal je de aanslag in maximaal 10 termijnen voor bedragen tussen € 30 en € 5.000. Bedragen kleiner dan € 30 of groter dan € 5.000 in maximaal 3 termijnen. Ontvang je de aanslag later in het jaar, dan betaal je het bedrag verspreid over de resterende maanden van het jaar.

Heb je hulp nodig? Neem contact met ons op: