Arbeidsvoorwaarden

We bieden je naast maatschappelijk relevant werk en vele ontplooiings- en loopbaanmogelijkheden ook prima arbeidsvoorwaarden.

De meest relevante arbeidsvoorwaarden op een rij:

Salaris

Het salaris dat we bieden, is marktconform. Zo past het salaris bij uitdagend werk met maatschappelijke impact.

Individueel Keuze Budget

Elke medewerker krijgt naast het salaris maandelijks ook een vrij besteedbaar budget, het Individueel Keuzebudget (IKB). Het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage verdwijnen in de huidige vorm en gaan op in het IKB. Dit betekent dat u meer zeggenschap krijgt over uw geld en keuzes kunt maken die passen bij uw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Het IKB bestaat uit:

  • de vakantietoelage (8%).
  • de eindejaarsuitkering (6,5%).
  • de levensloopbijdrage (1,5%).
  • 14,4 bovenwettelijke verlofuren (0,8%).

Beloningsbeleid

De gemeente Raalte heeft een flexibel beloningsbeleid. Afhankelijk van uw functioneren en beoordeling kunt u jaarlijks voor een extra beloning in aanmerking komen.

Flexibel werken

Een volledige baan is 36 uur per week. We kennen voor de meeste functies variabele werktijden: u bepaalt in overleg met uw leidinggevende hoe laat u begint. Ook kunt u in overleg met uw leidinggevende besluiten, dat u in drukke perioden meer en in rustige perioden minder uren per week werkt. In overleg kunt u van huis uit werken.

Vakantiedagen

Medewerkers met een fulltime aanstelling (36 uur per week) hebben recht op 180,6 verlofuren op jaarbasis. Medewerkers met een deeltijd aanstelling krijgen een evenredig deel van 180,6 uur verlof.

Verlof

Bent u zwanger, dan hebt u recht op 16 weken zwangerschaps-/bevallingsverlof. Daarnaast is er de mogelijkheid van onbetaald en betaald ouderschapsverlof. Onder bepaalde voorwaarden is kortdurend of langdurend zorgverlof mogelijk en adoptie- of pleegzorgverlof.

Flex Benefits

Via de module flex benefits kunt u IKB laten uitbetalen of gebruiken om verlof aan te kopen of een opleiding mee te financieren. Daarnaast kunt u op fiscaal gunstige wijze uw IKB uitruilen, zoals bijvoorbeeld reiskosten woon-werkverkeer.

Ziektekostenverzekering

Voor de ziektekostenverzekering kunt u gebruik maken van het contract van de gemeente met zorgverzekeraars IZA, CZ en Menzis. Er gelden collectiviteitskortingen voor zowel de basis- als de aanvullende verzekering en u kunt van de gemeente een bijdrage in de premie krijgen.

Diverse regelingen

Bij Centraal Beheer is er personeelskorting mogelijk op bepaalde producten, zoals verzekeringen, ticketservice en boodschappendiensten. Of sluit u aan bij de Inkoopvereniging ‘Over de IJssel’. Hierdoor krijgt u kortingen bij aangesloten leveranciers.

Daarnaast hebben we een actieve personeelsvereniging (Pévé).