Rond-de-tafelgesprek over Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022

opstelling raadzaal
Datum 
14 februari 2019 -
19:30 tot 22:00

Op donderdag 14 februari is er een rond-de-tafelgesprek. Het gesprek begint om 19:30 uur in vergaderruimte Schoonheten

U kunt als inwoner of andere belanghebbenden tijdens rond-de-tafelgesprekken meepraten over geagendeerde onderwerpen. Bij de rond-de-tafelgesprek zijn vertegenwoordigers van de poliktieke partijen aanwezig.

Wilt u het woord voeren over een onderwerp die niet op de agenda staat? Dan kunt u dit uiterlijk donderdag 14 februari tot 12:00 uur aangeven bij de griffie via griffie@raalte.nl.